فریاد جنوب؛نیکبخت ابراهیمی نوشت: سال های سال است شما را به برکت وجود عاملی مجهول و نامعلوم در مسئولیت دفاتر مختلف استانداری ، تحمل میکنیم که نه بهره ای از تخصص دارید و نه تاکنون منشا خیری بوده اید!

هر از چند گاهی به پشتوانه ان عامل نا معلوم که موجب استمرار حضورشما در دولت های مختلف و همکاری با استانداران متعدد بوده است با تشرهایی فراتر از اجازه ی قانون و حوزه ی اختیارات ، در فضای رسانه ای خودی مینمایید تا شاید دلیل استمرار حضور خود را توانمندی نداشته معرفی کند !

کیست که نداند ان زمان که جنابعالی در دفتر فنی مشغول به خدمت بودبد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای پروژه ها را داشتید تنها به هیاهویی بسنده میکردید و خودی مینمودید تا تیتر یک مطبوعات را تصاحب کنید ، و بعد از ان بهر دلیلی مهر سکوت بر لب میزدید تا در بر همان پاشنه قبل بچرخد.

امروز از نتایج خسارت بار ان تندروی و کندروی های بی موقع جنابعالی ، فروریختن دستک های پل سوم بشار و ترک های ساختمان بیمارستان شهید جلیل است!
و کیست که نداند در کمسیون ماده پنج چه بلاها که بر سر طرح تفصیلی شهرها نیامد و چه حق ها که تضییع نشد ! شما که بیش از ۶ سال مدیرکل دفتر فنی بودید باید پاسخگوی ساخت و سازهای غیر مجاز باشید نه آقای شهر دار که کمتر از دو سال بوده سکان دار مدیریت شهری است.آیا قبول دارید قبل از آقای مقدم ۹۰ درصد ساخت سازها غیر مجاز بوده و بعد از وی این میزان کاهش یافته است.

اکنون هم جناب مهندس !
از کشتار غیر مجاز دام در دشتروم میگویید بی انکه حوزه وظایف خود را بدانید ،
صرفا با هدف تیتر شدن و اثبات توامندی های نداشته !

غیر مودبانه و با ادبیاتی سطحی بر شهردار مرکز استان میتازید که چرا در جلسه ی به ریاست من شرکت نکردید ؟!
و به این جرم ، قصاص پیش از جنایت میکنید که اگر چنین نشود چنان خواهم کرد !

جناب مهندس !
خوب است بفرمایید اساسا نقش دفتر امور شهری در اداره شهرها چیست ؟ کدام تسهیلات و تمهیدات را به منظور امکان افزایش خدمات به شهرداری ها داده اید؟!

مگر جناب مهندس نمیدانند که قدم به قدم شهردار و خدمات شهری پول نیاز دارد ؟!
ایا شرکت در جلسات تکراری که نه به منظور حل مشکلات مبتلا به شهروندان که غالبا با هدف ابراز وجود و اعمال قدرت مدیریت و برای خوش امد فرادستان انجام میگیرد مهمتر است یا حضور در کف میدان خدمت به مردم !

ایا حضور شهردار محترم تا ساعت ۳ شب ، در برف و بوران و پیش گیری از وقوع بحران مهمتر است یا شرکت در جلسات دفتری که بود و نبودش هیچ تاثیری در کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ندارد !

اقای کاظمی بدان که برای هر کس اندازه دوغش پنبه میزنند !

نمیشود که شما نتوانید هیچ گرهی از مشکلات مالی شهرداری ها باز کنید و توقع داشته باشید همه بله قربان گوی شما باشند !

هر چقدر پول دهید همان قدر اش میخورید جناب کاظمی !

پذیرفتنی نیست که در سکوت منفعلانه و محافظه کارانه ی شما ، اعتبار مرکز استان از دیگر مراکز شهرستان ها کمتر باشد ولی خدمات در سطح کلان شهرها را مطالبه کنید !

نگارنده اساسا مخالف حضور شهردار محترم در این جایگاه بودم لکن نجابت ایشان باعث شد نتوانم چشم بر من منم شما بپوشم که اینگونه به قصد اعلام وجود تشر میزنید و غیرمنصفانه و با اطلاع از وضعیت اقتصادی امروز ، از عملکرد شهردار انتقاد میکنید !

این وجیزه اعتراض و البته هشداریست که نام و نان خود را در تحقیر دیگران و تحمیق ملت نپندارید !

انشالله که تکرار نگردد که اگر شد این قلم تیز تر از امروز خواهد نگاشت !منبع/مهردنا