آمده ام که تاآخر بمانم ،پس می مانم
آمده ام که تاآخر بمانم ،پس می مانم

به گزارش پایگاه خبری فریادجنوب، رحیم سبحانی زاده از کاندیدای مجلس شورای اسلامی حوزه  انتخابیه بویراحمد ودنا طی نشستی با این پایگاه خبری گفت تا اخرهستم وبه نفع هیچ شخص وجریانی کنار نخواهم رفت. رحیم سبحانی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،جانباز جنگ تحمیلی وازفعالین سیاسی واجتماعی فرهنگی شهرستانهای بویراحمدودنااست. وی فردی جامعه […]

به گزارش پایگاه خبری فریادجنوب، رحیم سبحانی زاده از کاندیدای مجلس شورای اسلامی حوزه  انتخابیه بویراحمد ودنا طی نشستی با این پایگاه خبری گفت تا اخرهستم وبه نفع هیچ شخص وجریانی کنار نخواهم رفت.

رحیم سبحانی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی ،جانباز جنگ تحمیلی وازفعالین سیاسی واجتماعی فرهنگی شهرستانهای بویراحمدودنااست.

وی فردی جامعه شناس ،مردم شناس ،توانمند وصادق  که سالهای متمادی عمر شریف خود رادراموزش وپروش درامر تعلیم وتربیت به نوجوانان وجوانان درمنطق محروم تا مرکز استان سپری نموده است

ایشان برای مردم شناخته شده است  واکنون باتوجه به شرایط واسیبهای اقثصادی واجتماعی وفرهنگی وسیاسی که دامنگیر جامعه ویک حالت هژمونی ایجاد شده در این دوره ازانتخابات ورود نمود

وی گفت ؛لازم دیدم بنابه فرموده مقام معظم رهبری به سمت نوگرایی ،تحول وهمچنین درراستای گام دوم انقلاب حرکت نماییم .

هم‌چنین ازمسایلی که باعث پس رفت درجامعه میشود، بپرهیزیم ونیز ضمن خروج ازمرزهای جغرافیای  به سمت مرز توسعه درابعاد اقتصادی واجتماعی عدالت وعقلانیت وپیشرفت حرکت بکنیم ،تا بتوانیم اسیبهای که شامل بیکاری جوانان اعم از پسرودختر، اعتیاد طلاق وخودکشی تورم وگرانی فقرو تبعیض عدم نطارت وبازرسی درادارات سازمانها وموسسات خصوصی ودولتی بانکها رانت خواری درسطح خرد وکلان دربخشهای صنعت خدمات وکشاورزی که جامعه را تهدید می نمایند به حداقل برسانیم

سبحانی زاده  افزود؛استان ماپتانسیلها وطرفیتهای خوبی همانند منابع طبیعی معادن ، اب وهوا ، گیاهان دارویی ، صنایع دستی وگردشگری، دارد .اما همجنان اثار فقر ومحرومیت در چهرهایمان نمایان است .