گروه سیاسی فریاد جنوب؛ فضای سیاسی بین المللی به گونه ای در هم تنیده شده و پیچ خورده است که پیش بینی ها را برای اتفاقات بعدی سخت کرده است اما هر چه هست پایان به نظر جنگ نمی آید، ایران بازیگر اصلی منطقه است و آمریکا نمی خواهد نقش خود در منطقه را از دست دهد پس سعی می کند روند پیشرفت ایران را کند کرده و یا مانع شود اما حالا در موضع ضعف قرار گرفته و انتحاری عمل می کند، آمریکای ترامپ به شدت نیاز به ایجاد رابطه با ایران یا در سطح آمریکای اوباما و یا بیشتر است چرا که برای عبور از چالش انتخابات بعدی به آن نیاز دارد پس سعی دارد تا با فشار حداکثری ایران را به میز مذاکره ای بکشاند که یک بار با ایران در قالب برجام( برنامه جامع اقدام مشترک) به گفتگو نشسته اما خود بد عهدی کرده و از این برنامه اقدام مشترک بین المللی خارج شده است.

تصور ترامپ پیش از خروج از برجام این بود که می تواند ایران را در کثری از زمان به میز مذاکره بکشاند اما به در بسته اتخاذ تصمیمات دیپلماتیک ایران برخورد کرد و ادبیات خود را کمی ملایم تر ولی اقدامات خود را جدی تر کرد تا با اهرم تحریم ایران را به پای میز مذاکره بکشاند و برای این کار سرباز سامورایی را به ایران فرستاد و ایفل نشین اروپا را به میانجی گری فرستاد اما با پاسخ قاطع رهبری یعنی نه جنگ و نه مذاکره مواجهه شدند تا راه را تغییر داده و به گونه ای دیگر به ایران فشار بیاورند ولی فشارهای تحریم هم نتوانست ایران را از مواضع خود پایین بیاورد.

اما سوال اینجاست که آیا جنگی در خواهد گرفت؟ پاسخ منفی است، چرا که آمریکا توانایی وارد شدن به جنگ فراجغرافیایی را ندارد ولی ایران می تواند در صورت جنگ آمریکا را به باتلاق بزرگ بکشاند و از آن سو مردم آمریکا نمی خواهند هزینه های یک جنگِ دیگرِ جهانی به آن ها تحمیل شود و این یکی از شعار های ترامپ بوده که آمریکا وارد جنگی دیگر نخواهد شد پس حداقل این است که ترامپ تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیش روی نمی خواهد وارد جنگ شود و اساسا مسئله جنگ منتفی است ولی می توان به صلح جهانی امیدوار بود و آن در صورتی است که آمریکا به تعهدات خود پایبند باشد(سابقه خوبی ندارد) و با حذف تحریم ها به میز مذاکره و آن هم در حضور ۵+۱ و به برنامه جامع اقدام مشترک بازگردد