به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب طی ارسال یادداشتی توسط یکی از مخاطبین گرانسنگ پایگاه خبری فریاد جنوب که از مدیران خوشنام استان نیز بوده گلایه ای نسبت به شرکت آب وفاضلاب شهری یاسوج داشته است  که عینا منتشر می گردد ،لذا این پایگاه خبری تمام یا قسمتی ازان را رد یا تایید نمی کند ومخاطبین می توانند با ارسال یادداشت آن را نقد یا تایید کنند
مدیر مسئول محترم پایگاه خبری فریاد جنوب
سلام علیکم
احتراما همانگونه که مستحضرید، ماموران شرکت آب و فاضلاب شهری یاسوج در قالب شرکت های پیمانکاری با مراجعه به درب منازل با تهدید مبنی بر معرفی به دادگستری مردم را مجبور به خرید امتیاز آب و فاضلاب مازاد بر نیازشان حتی برای بناهای نیمه تکمیل بر خلاف قانون و حتی آیین نامه های داخلی خود آب و فاضلاب می نمایند و این در حالی است که این رفتار شرکت آب و فاضلاب مصداق فروش اجباری خدمات بوده و مضاف بر این موضوع بدرفتاری رئیس اداره آب و فاضلاب شهری با مشتریان نیز یکی از عواملی است که دستگاههای نظارتی لازم است برای رعایت حقوق مشتریان به موضوع ورود پیدا کرده و در جهت حفظ حقوق شهروندان اعمال قانون نمایند واین جانب جهت پیگیری این موضوع به رئیس اداره آب وفاضلاب شهری یاسوج مراجعه و ازایشان خواستم که حداقل بخشنامه ی آن شرکت را در خصوص فروش امتیاز رعایت ومبناقرار دهند که با برخورد تند ایشان مواجه و با لحن تندی این جانب را از اتاق خود بیرون کردند،نظر به اینکه دستورالعمل نصب انشعاب شرکت اب وفاضلاب شهری به صورت واضح وشفاف در دسترس هست ومشترکین می توانند با مراجعه به اینترنت ازآن اگاهی یابند لذا شایسته هست که سازمانهای محترم نظارتی به این مهم ورود نموده وقطعا برخورد رئیس آن شرکت نیز شآن وجایگاه شرکت آب وفاضلاب شهری استان را زیر سوال می برد
امید می رود مسئولان محترم سازمان های نظارتی و مسئولان محترم شرکت آب وفاضلاب شهری استان به این مهم ورود نمایند
پایگاه خبری فریاد جنوب آمادگی دارد جوابیه شرکت آب وفاضلاب شهری یاسوج را دراین خصوص ودرکمترین زمان ممکن منتشر نماید