فریاد جنوب ؛ بسمه تعالی
باز نشر نامه ای ازسوی دفتر آیت الله ملک حسینی در باب بررسی قانونی پرونده یک متهم، بهانه ودستاویزی شد تا عده ای معلوم الحال ومجهول الهویه ،بغض خفته وعداوت تاریخیشان رانسبت به تنها پایگاه وپناهگاه مردم محروم این استان نشان دهند؛
البته عدول از این خط قرمز بزرگ منطقه، واکنشهای زیادی توسط مردم در جای جای این استان برانگیخت وبه تبع در فضای رسانه ای نیز شاهد جوابیه ها ودفاعیه های کثیری بودیم؛
این نویسنده حقیر نیز برآن شد تاقلم بر کاغذ بچرخاند و بنویسد ؛البته نه در باب دفاعیه ،که خانواده بزرگ ملک حسینی به دفاعیه چون حقیری محتاج نیستند بلکه در راستای پاسخ به وجدان خود وبه پاس نمک شناسی نسبت به خانواده ای ک در طول دهه ها تنها ملجا وپناهگاه مردم رنج دیده این استان بود؛
ابتدا درمقام تحلیل این رویداد ،خلاصه کاملی از آن نامه جهت تبیین حقایق به کار می آید:
متن نامه اینگونه است:««به نظر می رسد فرصت دفاعی برای احقاق حق به ایشان داده نشده است
مقتضی است به طریق قانونی پرونده بررسی گردد تا خدای ناکرده حقی تضییع نگردد»»
همین متن نامه ،خود حجت را بر حقیقت طلبان تمام میکند وگواهی روشن، بر شخصیت والای آیت الله ملک حسینی است که نسبت به احقاق حقوق یک انسان ولو متهم تاکید دارد.
از منظر انسانی واسلامی ،عدالت کیفری از آرزوهای تاریخی بشر است که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی ودفاع ممکن خواهد شد.
منتقدان این نامه اگر به دنبال حجت شرعی میگردند
باید یادآورشوم توجه به حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق اسلامی تلقی میشودو این مهم در سیستم قانوگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان واصل عدالت مورد توجه خاص قرارگرفته است.
اصل حق دفاع متهم از خود ،که ثمره ونتیجه پذیرش اصل برائت است یکی از اصول مهم در دادرسی اسلامی وازمهمترین اصولی است که در سیره قضایی حضرت علی(ع)به چشم میخورد و در فقه شیعه وعدالت علوی از جایگاه محکمی برخوردار است.
از دیدگاه اسلام متهم هیچگاه از حقوق ذاتی خود محروم نمیباشد.
اینها حجت شرعی برای کسانی است که جویای آنند، لذا از این حیث آیت الله ملک حسینی در لباس دین در راستای اصول دین گام برداشتند وبسیار پسندیده است؛
اگر از منظر انسانی نیز به این نامه توجه کنیم،طبعا آدمی به حکم آدمی بودن همواره در طول تاریخ به دنبال اجرای عدالت بوده ونمیتواند نسبت به آن بی اعتنا باشد
اکر عدالت را ایفا و استیفای حقوق تعریف کنیم، در این صورت حق دفاع هم یکی از حقوق آدمیان است و در دل عدالت جای میگیرد.
لذا تلاش برای بررسی قانونی یک اتهام واعتای حق دفاع به شخصی که نیازمند به دفاع است درراستای نیل به این خواسته انسانی بسیار نیکو واخلاقا باید موردتایید هرانسان آزاده ای باشد؛
اما به راستی چه اتفاقی می افتد وقتی آیت الله ملک حسینی در راستای رسالت تاریخی خانواده خود اقدامی چون اقدامات نیک سابق انجام میدهد اینگونه توسط عده ای قلیل ک از قضا مورد تایید جامعه هم نیستند مورد هجوم قرار میگیرد؟!
سازمان یافته قلم بدستانی اجیر میکنند،
ناعادلانه مینویسند و ناجوانمردانه نشر میدهند
ومورد بی مهری قرار میدهند!
خانواده ای که در طول تاریخ مورد وثوق و حلال مشکلات مردم رنج کشیده این استان از زیلایی تا دیشموک،پیر تا جوان و سردسیر تا گرمسیر این منطقه بوده
شایسته ی چنین برخوردهاییست؟
چگونه آن زمان که آیت الله ملک حسینی برای جلوگیری از خلع لباس عده ای تلاش میکردند مورد تایید شما بودند ولی امروز خیر؟
مگر خدمت تفاوت دارد یا به ظن شما
بیت ایشان تنها باید در خدمت یک تفکر خاص یا یک جریان خاص باشد تامورد تایید شما باشد پس بقیه مردم به کجا پناه ببرند؟
خیر ،آیت الله ملک حسینی فراتر از این مرزبندی ها ودسته بندی های کوته فکرانه شماست وجایگاهی به وسعت یک استان در قلبهای این مردم دارند؛
دهها مصداق ونمونه از نگاه همه گیر وفراگیر وچتر گونه بیت آیت الله ملک حسینی در طول تاریخ این استان وجود دارد که مهرتایید ایست بر خانه امید این مردم بودن ؛از تلاش مرحوم ملک حسینی در دهه ۶۰برای جلوگیری از اعدام ها دراستان تا ماجرای بنزین که اجازه برخورد خشن با مردم را ندادند
از ایستادگی ها ورشادت های آن مرحوم که خط قرمزش حقوق مردم استان بود وبدون توجه حتی به دینداری یا بی دینی واینکه آن منزل حتی برای ملحد وفاسق هم خانه امن وامیدی محسوب میشد همه بخشی از تاریخ پرافتخار این خانواده میباشد
قدر شناسی مردم نیز در تشییع آن فقیه وارسته از هردسته وجناح و هر تفکر وسلیقه خود موید شخصیت والای آن مرحوم بوده وامروز نیز فرزند صدیق آن مرحوم با بینشی فرای مرزبندیها درخدمت همه آحاد جامعه هستند؛
در همین موارد اخیر نقد صریح ایشان به صداوسیما در بحث قتل همسر شهردار اسبق تهران خود نشان از نگاه ورویکرد فراجناحی وانسانی ایشان بود
موارد ومصادیق متعددی از بیت آیت الله ملک حسینی در طول تاریخ وجود داردکه هرکدام باعث مباهات وپیوند عاطفی مردم با این خانواده میباشد.
اینکه امروز عده ای که در میان مردم جایگاهی ندارند کسانیکه همواره به دنبال زیاده خواهی بودند وآیت الله ملک‌حسینی با اهداف زیاده خواهانه آنها هم مسیر نبودند در تلاشند تا با تحریف حقایق ،حاشیه سازی کنند که شاید درخیال خامشان، پیوند عمیق قلبی مردم با این خانواده را کمرنگ کنند .
لازم است بدانند خط قرمز تمام اقشار ،از سردسیر تا گرمسیر ،روشنفکر تا بی سواد این جامعه،خانواده آیت الله ملک حسینی میباشد لذا ضروری است در اعمال و رفتارهای ناصواب خود تجدید نظر نمایند پیش از آنکه با واکنش سخت مردم روبروشوند