رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد از ابلاغ بخشي از اعتبارات جبران خسارات سيل ۱۳۹۸ استان خبر داد.

به گزارش فریاد جنوب ، به نقل از  روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان؛ به منظور بازسازي و جبران خسارات سيل ابتداي سال جاري ۵۵۴ ميليارد ريال اعتبار از محل منابع ماده ۱۰  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، توسط هيأت وزيران براي استان كهگيلويه وبوير احمد مصوب و توسط معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ گرديد.

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با بيان اين خبر گفت: ۱۶۰ ميليارد ريال از اين اعتبارات براي جبران خسارات وارد شده به بخش راههاي استان، ۶۰ ميليارد ريال جهت ساماندهي، ديوارسازي، احداث سيل بند و لايروبي رودخانه ها، ۹۰ ميليارد ريال جهت تأسيسات شهري و كانال هاي هدايت سيلاب، ۵۰ ميليارد ريال جهت  جبران خسارات زير ساخت هاي شهري و روستايي و خريد ماشين آلات مورد نياز، ۱۷۰ ميليارد ريال جهت تأمين خسارات ايستگاه هاي پمپاژ، سردهنه هاي تأمين آب كشاورزي و تأسيسات آبي در حال بهره برداري، ۲۰ ميليارد ريال جهت جبران بخشي از خسارات سيل به شبكه برق استان بوده است.

۳۲۲ ميليارد و ۹۵۰ ميليون ريال از اين اعتبار( معادل ۵۸ درصد كل اعتبار) در قالب اسناد خزانه اسلامي( دوساله) موضوع بند(ه) تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۸ تخصيص يافته و ابلاغ شده است.