به گزارش فریادجنوب از یاسوج این پایگاه خبری به نامه ای دست یافته است که طی آن معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج فرصتی ۴۸ ساعت از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۸ برای اخراج نیروهایی که بدون طی روال قانونی جذب شده بودند به سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهدای دولت آباد و بیمارستان شهید جلیل داده است، طی این نامه غلام نژاد از سرپرست بیمارستان خواسته است اگر تا پایان این ضرب العجل به اخراج نیروها مبادرت نورزد باید منتظر عواقب آن باشد و یادآوری کرده است که عواقب این عمل غیرقانونی متوجه شخص سرپرست مجمتع آموزشی و درمانی می باشد.

غلام نژاد در پایان نامه از احتمال ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی و تخلفاتی به این مسئله در صورت عدم اقدام عاجل سرپرست مجتمع آموزشی و درمانی مذکور سخن گفته است.