اختصاص يك روز حقوق كاركنان اداره امورشعب بانك ملي استان كهكيلويه وبوير احمدجهت كمك به سيل زدگان
اختصاص يك روز حقوق كاركنان اداره امورشعب بانك ملي استان كهكيلويه وبوير احمدجهت كمك به سيل زدگان

اختصاص یک روز حقوق کارکنان اداره امور شعب بانک ملی استان کهگیلویه وبویراحمد جهت کمک به سیل زدگان به گزارش روابط عمومی بانک ملی استان کهگیلویه وبویراحمد کلیه کارکنان بانک ملی استان در اقدامی خداپسندانه وانسان دوستانه یک روز حقوق ومزایای خود را جهت کمک به هموطنان سیل زده اختصاص دادند آقای سید ابوالحسن آروین […]

اختصاص یک روز حقوق کارکنان اداره امور شعب بانک ملی استان کهگیلویه وبویراحمد جهت کمک به سیل زدگان
به گزارش روابط عمومی بانک ملی استان کهگیلویه وبویراحمد کلیه کارکنان بانک ملی استان در اقدامی خداپسندانه وانسان دوستانه یک روز حقوق ومزایای خود را جهت کمک به هموطنان سیل زده اختصاص دادند
آقای سید ابوالحسن آروین اصل اظهار داشتند علیرغم اینکه استان ما از استان های محروم کشور بوده و از گزند سیلاب های اخیروخسارات وارده درامان نبوده اما کارکنان خدوم وزحمتکش بانک جهت همدردی وکمک به هموطنان سیل زده با اهدای یک روز حقوق ومزایای خود از آنها حمایت خواهند کرد شایان ذکر است مبلغ اهدایی از طریق سرمایه انسانی بانک ملی وبا هماهنگی اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران به نحو مقتضی ومطمئن دراختیار هموطنان سیل زده قرار خواهد گرفت.