جایگزین مدیرکل راه ،مسکن وشهرسازی کهگیلویه وبویراحمد مشخص گردید

به گزارش فریاد جنوب ، سید عیدالمجید نژاد صفوی مدیرکل اداره راه،مسکن وشهرسازی  جای خود را به مهندس پژمان نیک اقبال  داد

نیک اقبالی  پیش از این معاونت عمرانی استاندار در زمان دکترسید موسی خادمی را بر عهده داشت،وی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد است،

ببراساس همین گزارش؛فریاد جنوب طی روزهای  اخیر خبری مبنی بر خداحافظی نژادصفوی ازاین مسئولیت خبر داده بود که با واکنش هایی از طرف سیاسیون و مجموعه ی کارکنان اداره راه ،مسکن وشهرسازی مواجه شد وبنا به رسالت خبری خود ،یکی از منتقدین عملکرد مجموعه ی راه وسازی استان بوده است وآسیب هایی نیز از این حیث متوجه گردید که در روزهای آینده منتشر می گردد

زمان تودیع ومعارفه روز شنبه ساعت ۳۰؛۹سالن حکیم جرجانی