به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب وبراساس شنیده ها،دکتر نستهن مقدم شهردار شهریاسوج بنا به دلایلی از مسئولیت فعلی خود خداحافظی خواهد کرد .
برهمین اساس ، ظاهرا جلساتی در شورای شهریاسوج به صورت مخفیانه برگزارودو گزینه استیضاح یا استعفاء را روی میز شهردار قرار داده اند ،حالا باید دید آیا معادلات اعضای شورای شهر به هم خواهدخورد ونستهن مقدم تا پایان دوره شورای شهر به کار خود ادامه خواهد داد یا گروه اکثریت که فعلا بر موضع خود اصرار دارند با یکی از دو گزینه ی پیشنهادی خود به شهردار یاسوج با وی از ادامه ی فعالیت در شهرداری یاسوج خداخافظی خواهند کرد
باید منتظر ماند ودید در روز های آتی کدام خبر توسط رئیس یا سخنگوی شورای شهر یاسوج در خصوص تعین تکلیف شهردار یاسوج رسانه ای خواهد شد
فریاد جنوب را دنبال کنید…….