فریاد جنوب : اگر انفعال و انتخابات محوری را مهمترین خصیصه و نقد به جریان اصلاحات در سراسر کشور بدانیم که مدعی بسط و گسترش احزاب، جامعه مدنی، شفافیت رسانه ای و مجموعه ای از شعارها و پارادایم جریان اصلاح طلبی هستند اما همواره تنها فعالیت و کنش آنها به انتخابات مجلس ختم می شود که قدرت مانور و اختیار زیادی در این زمینه ندارند.
علاوه بر موانع مشکلات سیستماتیک نظیر ممانعت از تشکیل احزاب و نظارت استصوابی جریان اصلاحات از اختلافات درون جریانی رنج می برد که نمونه های زیادی را می توان برای آن مثال زد که در عدم توفیق آنها دخیل بوده است.
در این بین وضعیت اصلاح طلبان کهگیلویه نه تنها نسبت به کشور که حتی نسبت به سایر حوزه های استانی به مراتب بدتر است و حتی نسبت به همین انتخابات برنامه و رویکردی حداقلی از خود ندارند.
دو دستگی و اختلافات غیر سیاسی و بعضا منطقه ای و شخصی در راس جریان اصلاحات در کهگیلویه را باید یکی از موانع برای موفقیت این جریان در انتخابات مجلس و توزیع قدرت و مناصب اداری دانست که در ادامه نه تنها به راه حل و سازکار مناسبی برای رفع مشکل و حل اختلافات دست نیافته اند بلکه این موضوع به بازتولید نیروی های ضعیف و دسته سوم منجر شده است که خود آسیبی به مراتب بدتر از اختلافات گذشته می باشد‌.
خروجی این بی سامانی عدم ظهور چهره های اثرگذار در ساختار سیاسی استان بوده است چهره هایی که خیلی زود روابط خود با کهگیلویه و جوانان را قطع می کنند و این گونه است که جوانان این دیار حتی بر خلاف دو شهرستان دیگر فاقد هر نوع حامی و ملجایی هستند.
در نتیجه این وضع سیلی از جوانان کهگیلویه قربانی بی تدبیری و سردرگمی جریان اصلاحات کهگیلویه شود که هیچ امیدی برای بکارگیری انها در یک ساختار اداری و کاری و سایر حوزه ها دیگر وجود ندارد.
نتیجه بزرگتر و بدتر این می شود که یکسال مانده به انتخابات مجلس نه تنها چشم انداز مثبتی برای آینده جریان کهگیلویه نمی توان تصور کرد که با بازتولید چهره های نوظهور سیاسی شکست های سریالی این جریان در کهگیلویه موضوعی حتمی بنظر می رسد.
/گلبونگ