اعلام حمایت دکتر مژدهی پور از سید محمد موحد
اعلام حمایت دکتر مژدهی پور از سید محمد موحد

برادران و خواهران محترم طایفه بزرگ تاماولی سلام علیکم از کلیه زحماتی که در ادوار گذشته انتخابات برای فرزندتان کشیدید صمیمانه سپاسگزارم. با توجه به اینکه بزرگان، ریش سفیدان و همه اقشار و اصناف این طایفه تشخیص دادند در این دوره از انتخابات با توجه به ویژگی های منحصر به فرد حاج آقای موحد از […]


برادران و خواهران محترم طایفه بزرگ تاماولی

سلام علیکم
از کلیه زحماتی که در ادوار گذشته انتخابات برای فرزندتان کشیدید صمیمانه سپاسگزارم.
با توجه به اینکه بزرگان، ریش سفیدان و همه اقشار و اصناف این طایفه تشخیص دادند در این دوره از انتخابات با توجه به ویژگی های منحصر به فرد حاج آقای موحد از ایشان حمایت نمایند، بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه بزرگ، حمایت خود را از ایشان اعلام می نمایم.
علی مژدهی پوررادران و خواهران محترم طایفه بزرگ تاماولی
سلام علیکم
از کلیه زحماتی که در ادوار گذشته انتخابات برای فرزندتان کشیدید صمیمانه سپاسگزارم.
با توجه به اینکه بزرگان، ریش سفیدان و همه اقشار و اصناف این طایفه تشخیص دادند در این دوره از انتخابات با توجه به ویژگی های منحصر به فرد حاج آقای موحد از ایشان حمایت نمایند، بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه بزرگ، حمایت خود را از ایشان اعلام می نمایم.
علی مژدهی پور

  • نویسنده : سیدجوادتقوی