انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار شد .

در این انتخابات که با شور و حرارت خاصی برگزار شد دو ائتلاف مدعی ، با سر و صدای فراوان بدنبال پیروزی در این انتخابات بودند .

گفتنی است در این انتخابات دو ائتلاف شرکت کردند که پس از رای گیری، در این انتخابات، افراد زیر با اقتدار رتبه های اول تا هفتم را کسب کردند:
۱- احمدرضا عابدنژاد
۲- امین گلستانی
۳- سید فاطمه جلال مقدم
۴- کورش بدخشان زاده
۵- هادی باقری
۶- سید نوید افتخاری
۷- سید حسین جنتی پور

گفتنی است که هیچکدام از اعضای شورای مرکزی سابق رای مجدد کسب نکردند.