به گزارش فریاد جنوب؛ فریبا رحمانپور مشاور وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به همراه مدیرکل امور بانوان استان و سایر مسولین از نمایشگاه صنایع دستی واقع در هتل پارسیان آزادی یاسوج بازدید کردند.

مشاور وزیر میراث فرهنگی در این بازدید گفت:حمایت از اشتغال و کارآفرینی با در نظر گرفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال به نام رونق تولید و توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت زنان و افزایش نفش کارافرینی بانوان در توسعه اقتصادی کشور در دستور کار وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.

رحمانپور افزود:با در نظر گرفتن نقش مهم زنان در ایجاد اقامتگاههای بوم گردی و تولیدات بومی و محلی هر استان و با ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های لازم و برگزاری نمایشگاه ها می توان از ظرفیت بسیار خوب زنان در ایجاد اشتغال و رونق تولید بهره گرفت.

مشاور وزیر میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد:طرح تجاری تولیدات صنایع دستی یکی از طرحهای مهمی است که از اولویت های وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.

رحمانپور گفت:۷۵ درصد فعالین حوزه صنایع دستی را زنان تشکیل می دهند و تولیدات زنان استان کهگیلویه و بویراحمد قابل قبول بوده که اخیرا هم ۴ اثر صنایع دستی از این استان نشان ملی مرغوبیت دریافت کردند .

مشاور وزیر میراث فرهنگی بیان کرد:استان کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت های بسیار خوبی برا توسعه بوم گردی دارد و بانوان میتوانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.