گاز بخش هایی از گچساران قطع می شود

 

به گزارش فریادجنوب از گچساران، با قطع گاز شهرستان چرام گاز منطقه نازمکان، آرو، دیل و مارین از توابع شهرستان گچساران به مدت ۷۲ ساعت از دوشنبه شب قطع خواهد شد، گفتنی است گاز این بخش از گچساران به دلیل صعب العبور بودن از طرف مرکز شهرستان از طرف چرام تغذیه می شود.