فریاد جنوب؛ عضو هیئت رئیسه مجلس از تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره اتفاقات رخ داده در روستای چنار محمودی شهرستان لردگان خبر داد.

محمدعلی وکیلی در گفت وگو با خبرنگاران درباره تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره  اتفاقات رخ داده در روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان گفت: امروز درخواستی برای اعمال تبصره یک ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس درباره حوادث اخیر  از سوی تعدادی از نمایندگان تنظیم و به هیئت رئیسه تقدیم شد.

اعلام وصول سؤال ۴ نماینده از ۳ وزیر در مجلس

وی با بیان اینکه در ماده ۴۵ مطرح شده وقتی واقعه مهمی در کشور رخ می‌دهد و احتمال سوءمدیریت وجود دارد، نمایندگان مجلس می‌توانند از هیئت رئیسه تقاضا کنند که کمیته‌ای را مأمور کشف حقیقت کند، ادامه داد: این درخواست برای پیگیری مشکل پیش آمده در روستای چنار محمود شهرستان لردگان انجام شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس این درخواست را به کمیسیون بهداشت و درمان که کمیسیون تخصصی است ارجاع داد که کمیته‌ای را برای کشف حقیقت مأمور کند و گزارشی دال بر اصل واقعه و اتفاقات در حاشیه این ماجرا و یا تخلف احتمالی یا سوءمدیریتی که صورت گرفته را به مجلس گزارش دهد.
وکیلی خاطرنشان کرد: زمان این مأموریت در آیین‌نامه پیش بینی شده و این درخواست به معاون نظارت مجلس ارجاع شده که به کمیسیون بهداشت برود تا کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده و گزارشی را به نمایندگی از مجلس از اصل ماجرا تهیه کند.
وی تصریح کرد: گزارشی تهیه شده در نهایت در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.