ولی الله شجاع پوریان نماینده اصلاح طلب مجلس شش و هفتم جهت حضور و سخنرانی در همایش نکوداشت روز قلم با موضوع؛ «تنوع قومی؛ فرصت یا تهدید؟» وارد گچساران شد.

شجاع پوریان نماینده اصلاح طلب مجلس شش و هفتم حوزه بهبهان و معاون سابق فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران جهت حضور و سخنرانی در همایش نکوداشت روز قلم با موضوع؛ «تنوع قومی؛ فرصت یا تهدید؟» که قرار است فردا جمعه ساعت ۱۸ عصر در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه شاهد شهر دوگنبدان واقع در روبروی درب شماره یک شرکت نفت، نرسیده به بیمارستان نفت برگزار شود، یکی از مسافران این پرواز بود که مورد استقبال میزبانان همایش قرار گرفت..