به گزارش فریادجنوب از کهگیلویه و بویراحمد، شهرداری ها در اذهان مردم تنها در سنگ فرش و آسفالت کردن معابر و خیابان ها، نظارت بر روند شهرسازی و دیگر کارهای عمرانی و البته جدل های سیاسی و اختلاس های فراوان خلاصه شده است اما این تفکری عبث و باطل است و باید شهرداری ها را به دیده ای دیگر نگریست، از این رو در میان شهرداری های استان باوجود بودجه های گسترده ای که در سال های اخیر به شهرداری دوگنبدان سرازیر شده است و البته در شهرداری زمان زینل زاده برنامه های فرهنگی خوبی برگزار شد ولی در دوره فعلی اساسا کارکرد امور فرهنگی به پوستر و بنرچسبانی خلاصه شد و همزمان با این انفعال در گچساران شاهد هستیم که شهرداری یاسوج برنامه های مختلفی از قبیل جام فوتبال و سه شنبه های بدون خودرو برگزار می کند و اهتمام خوبی به امور فرهنگی دارد، در موازات این دو شهرداری البته شهرداری دهدشت مرکز کهگیلویه به عنوان سومین شهر بزرگ استان نیز در انفعال کامل فرهنگی قرار دارد و دست کم اگر برنامه ای هم برگزار کرده باشد شاهدی رسانه ای وجود ندارد که بتوان به آن اتکا کرد، بنابراین می توان شهرداری یاسوج را در میان شهرداری های استان سزاوار نمره قبولی نسبت به بقیه شهرداری های استان در مسائل فرهنگی دانست گرچه قابل قیاس با شهرداری های مراکز استان های دیگر نیست و نیاز است که برنامه مدون تر و بهتر در نظر گرفته شود و این مهم باتوجه به وجود یاسوج در موقعیت گردشگری مناسب به فوریت مهمتری نیاز دارد و این روزها که یاسوج میزبان گردشگردن از نقاط مختلف کشور است بهترین موقعیت برای اجرای برنامه های مختلف جهت شناساندن ظرفیت های فرهنگی استان و گسترش اقتصاد فرهنگی از قبل اجرای برنامه های مختلف فرهنگی است.