به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب اولین نمایشگاه بزرگداشت مقام شامخ معلم توسط مجتمع آموزشی غیردولتی پویا و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یاسوج برگزار می شود.
در این نمایشگاه برجسته ترین آثار دانش آموزان دبیرستان دوره اول دخترانه پویا با شعار هر هنرمندی در ابتدا آماتور بود از تاریخ ۱۶ اردیبهشت لغایت ۲۲ اردیبهشت ۹۸ نمایش داده می شود.

پایگاه خبری فریاد جنوب ضمن تقدیر و تشکر از این ایده ی درخور تقدیر مجتمع آموزشی غیر انتفاعی پویا در جهت ارزش گذاشتن به مقام شامخ معلم آن هم توسط دانش آموزان آن مجتمع ،لذا امید می رود همشهریان عزیز جهت ایجاد انگیزش وتقویت روحیه خودباوری دانش آموزان مجتمع پویا که با خلق آثار خود گامی کوچک در جهت تکریم مقام معلم بر داشته اند از این نمایشگاه به همراه خانواده های خود بازدید به عمل آید تا همه ی ما در تکریم مقام شامخ معلم سهیم باشیم