بیایید این بار شریک جرم نباشیم!/به قلم مولود افرایی
بیایید این بار شریک جرم نباشیم!/به قلم مولود افرایی

فریاد جنوب:؛متن زیر ارسالی مخاطبین است واین پایگاه خبری تمام یا قسمتی ازآن را رد و یا تایید نمی کند و مخاطبین می توانند با ارسال یادداشت آن را نقد کنند. پایگاه خبری تحلیلی فریاد جنوب؛ بیایید این بار با انتخاب دزدان ، حقه بازان و خائنین، دیگران را قربانی رای خود نکنیم،،چرا که نه […]

فریاد جنوب:؛متن زیر ارسالی مخاطبین است واین پایگاه خبری تمام یا قسمتی ازآن را رد و یا تایید نمی کند و مخاطبین می توانند با ارسال یادداشت آن را نقد کنند.

پایگاه خبری تحلیلی فریاد جنوب؛

بیایید این بار با انتخاب دزدان ، حقه بازان و خائنین، دیگران را قربانی رای خود نکنیم،،چرا که نه رغبتی مانده برای دادن زمان و نه فرصتی برای جبران..
این بار می خواهیم انتخابمان را از فرد نشسته بر مسند قدرت تغییر دهیم به افراد شیفته ی خدمت ..
شاید گمان کنید نمی توانیم چرا که در گذشته تعیین کننده رای دهندگان نبودند،بلکه شمارندگان آرا همه چیز را تعیین می کردند..
اما این بار نه زمان و میدان می دهیم به این افراد و انتخاب های پوچ ونه راه را باز می کنیم برای چپاول و غارتگری شان..
مردم ما امروزه اهداف بزرگ تری دارند و اکثریت انتخاب خود را به سمت افکار و اعمال باارزش سوق داده اند نه منافع شخصی خود!!

در سوابق خود عمدا یا سهوا کسانی را انتخاب کردیم که از مردم خلق شدند ولی برای مردم نبودند..

یک سیاستمدار ناتوان کارش جز هرز نیرو و نیروها نیست و سیاستمدار نیک به دنبال مهر مردم و وطن است و سیاستمدار نیکخو سرایشگر آزادی و آزادی خواهی خواهد بود تا به ابد..

سیاستمداران بزرگ و کارازموده از چشمه ای می جوشند و می نوشند که مردم را سیراب کند نه از آبهایی خاص برای عده ای خاص تر!!

انان مدام به یاد دارند که خدمتگزار مردم هستند
و در برکناری مدیران و کارکنان بدنام، هیچ زمان و تلاشی را از دست نمی دهند
چرا که به گفته ی اندیشمند بزرگی از کشورمان :در چشم مردم سیاهی کار بزهکار خیلی زود دامن انها را نیز خواهد گرفت..
و اساسا سیاستمداران پاک سرشت و کاندید هایی ک نیک گفتار، نیک کردار و نیک پندار باشند هرگز دست نشانده و کارکنان منحرف و پلیدی نخواهند داشت.
مردم استان کهگیلویه و بویراحمد همواره در حساس ترین برهه های تاریخ این مرز و بوم نقشی کلیدی داشته و ازشهرهای تاثیر گذار بوده است؛در همین راستا نقش این دیار در خلق حماسه های بی بدیل برکسی پوشیده نیست..
از همین رو، برای دست یابی به آرمان های بلند و داشتن جامعه ای موفق، مشارکت انسان ها در تصمیمات سیاستگذاری، اداره امور اجتماع و تعیین کارگزاران از حقوق و مسؤولیت های اولیه به شما می رود و این وظیفه تک تک ماست تا با انتخاب اصلح ترین افراد، در سازندگی و بالندگی دیارمان نقش پر رنگی داشته باشیم.
کهگیلویه و بویراحمد همواره مدافع هویت و اصالت ایرانی وایرانیان بوده است و بزرگان و فرزانگان ان پرچمدار این جبهه دفاع بوده اند..
جناب دکتر محمد بهرامی از جمله این بزرگان است که با خدمت چندین ساله به مردم این دیار به مصاف نبرد با بیگانه گرایان و افراد منفعت طلب امده است..

یا علی مدد..
مولود افرایی

  • نویسنده : میر امید