به گزارش فریادجنوب از گچساران، قلعه نازمکان سفلی که از قدیمی ترین قلعه های منطقه نازمکان به حساب می آید در چشم متولیان امر هیچ به حساب نیامده و هر روز بیشتر تخریب می شود و این احتمال وجود دارد در صورت عدم بازسازی و مرمت،این قلعه روی خانه کناری آن تخریب شود و باعث مرگ چندین نفر شود.

در طول سال های اخیر گاها میراث فرهنگی جهت سرکشی مسیر این قلعه را می دانست ولی اکنون حتی سرکشی هم صورت نمی گیرد در حالی که قلعه های سرتیره و شامبرکان که همزمان با این قلعه در دستور کار بازسازی صورت گرفتند اکنون در وضعیت بازسازی و زیبایی خوبی هستند اما این اتفاق برای قلعه نازمکان رخ نداده است و دلیل آن هم نامعلوم است.

مشخص نیست بودجه های بازسازی و مرمت ابنیه قدیمی در کدام قسمت به مصرف می رسد که این بنا به هیچ انگاشته می شود و این گونه در معرض تخریب و به بار آوردن فاجعه ای انسانی است.

امید است میراث فرهنگی و گردشگری گچساران هر چه سریع تر به این قلعه رسیدگی کند تا هم زیبایی خوبی به روستا دهد هم از پیش آمد اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.