به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب یکی از فرهنگیان ومدرسین خوشنام شهریاسوج گزارشی در خصوص تبعیض ،بی عدالتی و نابرابری آموزشی در مدرسه هیات امنایی نمونه توحیدی در اختیار این پایگاه قرار داده که عینا منتشر می شود ،لذا این پایگاه خبری قسمتی یا تمام آن را رد وتایید نمی کند .

مخاطبین  می توانند در این خصوص با ارسال یادداشت آن را تایید یا رد کنند
بی عدالتی در توجه به استعدادها و حالا بی عدالتی در امکانات تحصیل و تربیت و فضای آموزشی. طبق آئین نامه اجرای مدارس و طی فراخوان،ثبت نام از دانش اموزان پایه هفتم به عمل امد و ظرفیت مدرسه توحیدی تکمیل شد.اما طولی نکشید و بنا به دلایل نامعلوم، مسئولین مدرسه توحیدی شرایط ثبت نام را تغییر دادند و اساسی ترین شرط ورودی “فرهنگی بودن والدین دانش اموز” اعلام شد که یک سوم از امتیاز ورودی را به خود اختصاص داده است.

حال دانش اموزانی که از خانواده فرهنگی نیستند و محل سکونتشان در یکی از بهترین نقطه شهر قرار ندارد،مدرسه راهشان نمیدهد؛چرا که نمیتوانند برای آموزش هزینه کنند. گاهی دفاع از مظلوم دفاع از همین بچه های مستعد با خانواده های کم درامد است. با نظارت و شنیدن صدای مظلومیت خانواده های کم درامد و رفتن به سمت استعدادهای واقعی دانش اموزان و نه گفتن به تبعیض،سیستم آموزش را تقویت و اصلاح نماییم.
مسعود شهبازی فرهنگی و مدرس دانشگاه

*این پایگاه آمادگی انتشار جوابیه مسئولان متولی در این امر را دارد*