به گزارش فریاد جنوب از کهگیلویه، حجت‌الاسلام سید علی اکبر رضویان طی یادداشت ارسالی به این پایگاه خبری آورده است:

مخمل نمازی یک حجت بود تا بدانیم در جامعه اسلامی مسئولان ومدیران چگونه عمل می کنند که مخملها باید در غربت وفقر وبیچارگی جان دهند…
وچرا ؟!!
مخمل نمازی در کدام زمین وزیر کدام آسمان بود که سالهای سال دیده نشد؟!

آری
مخمل نمازی یک حجت بود! برناکارآمدی مسئولین ومدیران در استان کهگیلویه وبویر احمد

چرا که هنوز مخملهای زیادی در استان کهگیلویه وبویر احمد وجود دارند نه تنها در دیشموک ودیشموکها بلکه در شهرستانهای استان هم کم نیستند

اما چشم بینا و مدیر دردمندی نیست که ببیند وبشناسد واحساس مسئولیت کند…

به همین جهت یادآوری میکنیم به
نماینده ولی فقیه در استان
ائمه جمعه
استاندار
نمایندگان
فرماندارن
وبخشداران
نهادهای کمیته امداد
وبهزیستی
به هوش باشید…
هرگونه تبعیض و راحتطلبی و بی تفاوتی نسبت به افراد محروم و تهیدست خیانت است
تدابیر لازم را در این باره بفرمایید
ومخملهای رنج کشیده ومحروم را دریابید

آیا اینجا حکومت، اسلامی نیست…؟!

والسلام علی من اتبع الهدی

#سیدعلی اکبر رضویان