پایگاه خبری فریاد جنوب:صبح امروز تعدادی از معلمان بخش دیشموک با تحصن مقابل اداره اموزش و پرورش این شهرستان خواهان پذیرش انتقالی معلمان غیره بومی و‌جایگزینی معلمان بومی شدند.

معلمان خواهان جذب نیروی تازه و استخدام و فارغ تحصیل از سوی آموزش پرورش دیشموک، جهت جایگزین و انتقال معلمان غیربومی هستند

این تجمع از ابتدای صبح اغاز شد و معترضین تا پایان وقت اداری ادامه داشت و بنا به گفته برخی معلمان قرار است تا محقق شدن درخواست این افراد ادامه یابد.

گرچه پروسه جذب نیروی جدید و‌بومی برای جایگزینی نیروهای غیره بومی زمان بر است ولی با برنامه ریزی و پیش بینی متولیان امر به راحتی قابل اجرا میباشد و برای مدت کوتاه هم حاضر به خدمت در این منطقه هستند ولی در طولانی مدت مشکلات و عدم رضایت بسیاری برای معلمین در پی دارد.
حال باید دید متولیان امر و مسئولین برای انتظارات این قشر زحمتکش چه تدابیری خواهند اندیشید .