بازم سهل انگاری مدیران استان حادثه ایجاد کرد

فریادجنوب

کشته و زخمی شدن تعدادی از سرنشینان خودرو پراید اهل بوشهر ه در پیج حادثه خیر معرف مهریان و جاده ای که فاقد هر گونه حفاظ ایمنی از  جمله گاردریل معیوب هست که در تصویر مشاهده میکنید.

همانگونه که مشاهده می کنید به گفته یکی از شاهدان که متاسفانه کودک پنج ساله در دستان وی نیز جان داد  علت اصلی این‌سانحه را نبود گاردریل میدانست.

بی تدبیری  مسئولان طی این‌چند سال باعث افزایش تصادفات در جاده های استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.