پرسنل پایگاه اورژانس جاده ای کمربندی یاسوج به اصفهان به پاس فراهم شدن ، امکانات برای این پایگاه از سرپرست مدیریت فوریتهای پزشکی استان تقدیر نمودند .

به گزارش فریاد جنوب،  به گفته پرسنل، این پایگاه،  یکی از پایگاههای اورژانس جاده ای پر کار است، که در کمربندی یاسوج به اصفهان قرار دارد،  و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت سخت جغرافیایی و کوهستانی شرایط دشواری  را برای پرسنل این پایگاه در فصلهای گرم و سرد ایجاد می کرد ، و به  خصوص در فصل زمستان به دلیل نبود ساختمان اورژانس مشکلات به اوج خودش می رسید به طوری که پرسنل این پایگاه با شرایط سخت تری اجبارا تایم کاری خود را در کانکس سپری می کردند .  اما این مشکلات با همت سرپرست مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی استان مرتفع شد و با فراهم ساختن امکانات و ایجاد  ساختمان و تجهیزات برای پرسنل ، این پایگاه اورژانس جاده ای ، مشکلات این این پایگاه برطرف و باعث رضایتمندی و خوشحالی پرسنل این پایگاه شد. و همین امر باعث شد که تعدای از این پرسنل با ارسال  این خبر به پایگاه خبری فریاد جنوب رضایتمندی و قدردانی خود را اعلام کنند.