تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی وحشتناک است/به قلم سید فرشاد مرتضویان
تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی وحشتناک است/به قلم سید فرشاد مرتضویان
از این رهگذر در حوزه ی انتخابیه ی بویراحمد و دنا پیش از داشتن یک رزومه ی قوی یا ایده های جذاب و توسعه محور دو المان پول و قبیله تعیین کننده تر است .

فریاد جنوب؛متن زیر از یادداشت های ارسالی به فریاد جنوب می باشد و این پایگاه خبری تمام یا قسمتی از آن را تایید و یا رد نمی کند.

بسم الله الرحمن الرحیم
آهسته آهسته به روزهایی نزدیک می شویم که شوربختانه بلوف های سیاسی و بزرگ نمایی های انتخاباتی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و ربایش آرای موکلین به اوج خود می رسد.
از این رهگذر در حوزه ی انتخابیه ی بویراحمد و دنا پیش از داشتن یک رزومه ی قوی یا ایده های جذاب و توسعه محور دو المان پول و قبیله تعیین کننده تر است .
طبیعی است تا بحال پول کثیف در جریان انتخابات کشف نشده یا اینکه مستور نگه داسته شده است اما آنچه روایت می شود که دست برقضا روایت های معتبری هم هست ، اذعان حیرت آوری از پول های کثیفی است که ابتدائا عزت مستمندان و کم بضاعت ها را نشانه رفته است و پس از آن فضای نادلپسندی از یک رقابت نا سالم و غیر شرعی را باعث شده است .
ابتدائی ترین قدرت بازدارنده ، توصیه ی علمای استان و ائمه ی جمعه بر نهی از گرفتن یا پرداختن این شکل از پول های شائبه دار است و متعاقبا مردم لازم است به پشتوانه ی عقاید و باورهای قوی دینی راه را بر این روش غیرشرعی ببندند.
اما المان قبیله ای ضمن هدف قراردادن هدف غایی نمایندگی مجلس که همانا قانونگذاری و ارائه ی یک برنامه ی توسعه ای و کمک به اجرای آن است ، مجموعه ی مدیریتی استان راهم تحت الشعاع قرار می دهد.
توضیح آنکه تقسیم یک جامعه به خودی ها و غیر خودی ها همواره خطرناک است حال اگر این خودی و غیرخودی کردن قبیله ای باشد که باید بگوئیم دهشتناک است .
این المان منفی ضمن آنکه احزاب را در دل خود می بلعد و پایگاه حزبی را کاملا خنثی می کند باعث می شود طوایف کوچک تر از ترس عواقب بعدی فوج فوج به آن کاندیدایی بپیوندند که ممکن است تنها داشته اش گرفتن تایید صلاحیت از شورای نگهبان باشد و بس.
عدم مشارک دهی احزاب یا به حاشیه راندن آنها باعث می شود بعد از انتخابات کابوسی واقعی شکل گیرد چرا که فشارهای نمایندگان برای بکارگیری نیروها و مدیرانی که یا خواستگاه مشترک طایفه ای دارند یا اینکه با تمام اقاربشان به نماینده ی پیروز پیوسته اند آنقدر افزایش می بابد که عملا حتی مدیران مجموعه ی دولت هم نتوانند در فضایی آرام خدمتگذاری کنند.
همه آنچه مختصرا گفته شد شِمایی کلی از واقعیات در جریانی است که سلامت رقابت را زیر سوال می برد.
اما تاملی کوتاه بر آرایش انتخاباتی حوزه ی بویراحمد ودنا نشان می دهد تنها محمد بهرامی و نادر منتظریان از خواستگاه حزبی ثابت برخوردارند و اگر رقابتی حزبی را انتظار می کشیم بهرامی سوی اصلاح طلب ماجراست و نادر منتظریان بدل ستار هدایت خواه نماینده اسبق و سوی اصولگرای رقابت است .محمد بهرامی سیاستمدار آرام و شهردار سابق یاسوج به پشتوانه ی کارنامه ی پرتوفیقش در ردای شهرداری و البته حمایت اصلاح طلبان شاخص و جوانان حوزه ی بویراحمد و دنا قدم به انتخاباتی گذاشته است که کمی هوشیاری می تواند پیروزی جالبی را برایش رقم بزند.
ایده های جذابی چون ثبت پایتختی طبیعت برای شهر یاسوج ، رشد قابل توجه باشگاه های مختلف ورزشی شهرداری یاسوج ، طراحی و احداث معابر حساس شهری ،
نصب المان های هویت محوری چون میدان آریوبرزن و ‌..نشان می دهد بهرامی ای که در مدتی کوتاه و با اختیارات و بودجه های محدودی توانسته چنین کارنامه ای برجای بگذارد می تواند مورد توجه و بازنگری ای جدی تر برای انتخاب قرار گیرد.
دست برقضا محمد بهرامی با اتکا به پشتوانه ی کارنامه ای قوی و البته پایگاه محکم حزبی و برنامه ای توسعه محورانه آمده است تا با رقبایی زورآزمایی کند که در ایده ها ، تجارب و راهکارهای هیچکدامشان نمی توانی ردی از توسعه بیابی.
شاید اگر فضای انتخابات فرصت مناظره های رو در رو و در مقابل دیدگان مردم را می داد خیلی از حقایق روشن می گشت .و حتی ممکن بود قبل از انتخابات دوستانی پیدا می شدند که خود از ادامه ی رقابت انصراف می دادند.
اما فضای خاص کنونی اجازه ی این شکل مناظره را نمی دهد .
افزایش امیدواری آن بخشی از جامعه که تردیدهایی در مورد انتخاب بهرامی داشتند و رساتر و بلند تر شدن صداهایی که بهرامی را زمزمه می کنند واقعیت هایی است که هر موج و ندایی را در خود فرو می برد .