به گزارش فریاد جنوب ساعات پایانی روز دوشنبه خبری در رسانه های استان مبنی بر رفتن رضا دهبانی پور از مدیرکلی فرهنگ و ارشاد استان منتشر شد(اینجا بخوانید) و سریعا یک مدیر سابق از جنوب کشور به تیتر یک رسانه های منتشر کننده تبدیل شد که این خبر توسط وی تکذیب شد، تکذیبه ای که در آن از نبودن زیرساخت های لازم به عنوان دلیل عدم پذیرش مسئولیت در استان کهگیلویه و بویراحمد سخن آورده بود، علی ایحال دهبانی پور که چندی قبل از در مصاحبه ورود به صحنه انتخابات مجلس را تکذیب نکرده بود ظاهرا از فرهنگ استان رفتنی است و در این میان منابع آگاه به فریادجنوب گفته اند که جایگزین دهبانی پور احتمالا یکی از بدنه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که از لحاظ کاری هم متخصص فرهنگی است و هم از لحاظ مدیریتی در سطح بالایی قرار دارد، نام این شخص که نزد فریادجنوب محفوظ است وی در سال های اخیر توانسته است تحول مدیریتی و فرهنگی بسیار مناسبی را ایجاد کند و مورد قبول اکثریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.