جانشین فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی بسیج برای کنترل شبانه روزی بازار در این استان خبر داد.

به گزارش فریاد جنوب ، سرهنگ جهانگیر انصاری در کلیپی که خبرگزاری بسیج روز دوشنبه در یاسوج منتشر کرد، گفته است: مردم در شرایط اقتصادی فعلی، انتظار دارند بازار به حال خود رها نشود تا به خصوص به قشر ضعیف فشاری وارد نشود.

وی افزود: از مدیران انتظار می رود همانگونه که در عرصه جنگ سخت به پشتیبانی مردم در مقابل دشمن ایستادند، در عرصه اقتصادی نیز از تولید پشتیبانی کنند.

سرهنگ انصاری ادامه داد: متولیان بازار باید کمک کنند بازار دچار افسار گسیختگی نشود که بعضی هموطنان غیرآگاهانه در زمین دشمن بازی کنند.

وی یادآوری کرد: وقتی روی مردم فشار اقتصادی باشد قشر کم درآمد به تبع وضعیت بازار آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت.

سرهنگ انصاری اضافه کرد: مدیران متولی بازار شامل اصناف، اتحادیه ها، صنوف، مغازه داران و بازاریان باید بازار را به شکلی اسلامی مدیریت کنند.

وی تاکید کرد: نباید شرایط به گونه ای باشد که مردم برای تامین امکانات اولیه زندگی و امرار معاش در تنگنا باشند.

سرهنگ انصاری با اشاره به تعطیلی کشتارگاه یاسوج گفت: برای تامین گوشت قرمز توصیه ما این است نباید کشتارگاه ها به حال خود رها شود.

وی با بیان اینکه بازاریان اذعان دارند که بازار به حال خود رها شده است، گفت: انتظار می رود صنعت و معدن در این موضوع ورود کند و اگر کمک می خواهد از ظرفیت بسیج استفاده کند.