فریاد جنوب؛ قاضی شعبه پنجم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج  در محل نمایشگاه پاییزه یاسوج حضور پیدا کرد و با بازدید از غرفه های این نمایشگاه غرفه های متخلف را به صورت فوری جریمه کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فریاد جنوب از یاسوج مرکز اسان کهگیلویه و بویراحمد امروز عصر پیراسته نسب قاضی شعبه پنجم  تعزیرات حکومتی به همراه رستمی زاده رئیس دفتر خود با حضور در نمایشگاه پاییزه یاسوج به بازدید از غرفه های این نمایشگاه پرداختندو با شناسایی متخلفین آن  را در محل جریمه و به پرداخت جزا نقدی ملزم کرد.

از مجموع «۲۲۰« غرفه موجود در این نمایشگاه چهار غرفه  تخلفاتی از قبیل گران فروشی،عدم درج اتیکت قیمت بر روی اجناس و فروش اجباری مرتکب شد بودند که توسط قاضی ویژه تعزیرات  جریمه  و بقیه غرفه ها تمام موارد قانونی را رعایت کرده و بعضی از آن ها حتی کمتر از قیمت مصوب محصولات خود را ارائه می کنند که با بررسی های میدانی وارایه فاکتور های لازم توسط بازرسین از اقدامات خوب وشایسته ی این غرفه داران تقدیر وتشکر شد

لازم به ذکر است نمایندگان سه نهاد نظارتی اداره صنعت،معدن و تجارت، اتاق اصناف استان و تعزیرات حکومتی به طور مداوم با حضور در محل نمایشگاه بر غرفه ها نظارت دارند و پیراسته نسب قاضی ویژه تعزیرات نیز به طور مداوم در این مکان حضور خواهد داشت وامید می رود همانگونه که  این سه نهاد نظارتی به صورت مستمر از نمایشگاه پاییزه نظارت می کنند ،بتوانند با نظارت دقیق تر بر بازارهای استان ،در تنظیم وتعادل قیمت هاهمت کنند و نظارت بر نمایشگاه پاییزه این مهم را اثبات کرد که بازرسان این سه نهاد نظارتی می توانند با همراهی وهمدلی نقش بسیار ارزنده ای بر بازاراستان داشته باشند

یکی ازنکات قابل توجه ودرخور تقدیر ،حضور مستمر دکتر  براتعلی صالحی مدیرکل  تعزیرات حکومتی استان بوده که تک به تک غرفه هارا مورد نظارت قرار داده و غرفه هایی که اجناس خودرا با قیمتی کمتر از نرخ مصوب نمایشگاه ارایه می دهند ،از اقدامات این غرفه داران تقدیر وتشکر نمود وبقیه غرفه داران را نیز ترغیب به کاهش قیمت ها می نماید

براساس همین گزارش طی بازدیدی که ازیکی از غرفه داشتند وبه صورت تقریبی ۵۰درصد زیر قیمت بازار اجناس خودرا ارایه می نمود عنوان کرد که احتمالا شمابابت گران فروشی در ماههای گذشته  دجار عذاب شدید وهم اکنون با این قیمت ،می خواهید جبران مافات گذشته نمائید(خنده ی فروشنده ومسئولین )

لازم به یادآوری است  كه مرتبا  از طريق راديو نمايشگاه،اعلام ميشود كساني كه شاكي هستند به مديريت مراجعه نمایند و فورا تقاضای فرد شاکی توسط بازرسان مستقر  بررسي می شود