فریاد جنوب : طی تماس تلفنی خبرگزاری فریاد جنوب با یکی از نزدیکان دکتر محمد بهرامی ، وی از حضور قطعی شهردار اسبق مرکز استان در انتخابات مجلس که اسفندماه امسال برگزار می شود خبر داد.
وی همچنین ورود بهرامی به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را حضوری با تمام توان خواند و شانس پیروزی بهرامی را بیشتر از سایر رقبا دانست.
باید منتظر ماند و دید که چه کسی می تواند بر کرسی نمایندگی بویراحمد و دنا تکیه بزند.