حماسه حامیان رکورد شکن جریان مردمی راه روشن فردا در سیسخت و پاتاوه به روایت تصویر
حماسه حامیان رکورد شکن جریان مردمی راه روشن فردا در سیسخت و پاتاوه به روایت تصویر

فریاد جنوب؛ حامیاندکتر محمد بهرامی با حضور بی نظیر خود در شهر های سی سخت و پاتاوه  رکورد شکنی کردند. به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب،امروز سه شنبه ۲۹ بهمن حامیان جریان مردمی راه روشن فردا و دکتر محمد بهرامی با حضور بی نظیر خود در دو شهر سی سخت و پاتاوه لرزه به اندام […]

فریاد جنوب؛ حامیاندکتر محمد بهرامی با حضور بی نظیر خود در شهر های سی سخت و پاتاوه  رکورد شکنی کردند.

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب،امروز سه شنبه ۲۹ بهمن حامیان جریان مردمی راه روشن فردا و دکتر محمد بهرامی با حضور بی نظیر خود در دو شهر سی سخت و پاتاوه لرزه به اندام تمام رقبا انداختند.

گزارش تصویری ای حضور شگفت انگیز:

 

  • نویسنده : میر امید