به گزارش فریادجنوب؛ همایش بزرگ سادات امام زاده علی علیه السلام با حضور چهره های برجسته سادات و جوانان برگزار شد..
سادات امام زاده علی علیه السلام در این دور انتخابات به طور گسترده ای از موحد حمایت کردند.

  • نویسنده : سیدجوادتقوی