در پاسخ به صحبت ها و یادداشت های اخیر خانم هدایت خواه باید به عرض برسانم:

که ابتدا به ساکن در یادداشت (خودکشی به سبک اصولگرایی )نکات و افاضاتی مشهود است که منافی و مغایر سخنان شما در دیگر یادداشت هایتان است.

چرا که شما در یادداشت اولتان مرقوم کرده اید که اصولگرایان برای ادامه حیات خویش می بایست اقدام به کادر سازی کنند و نیروهایی جوان و نوگرا به بدنه خود تزریق کنند که این نکته بجا و منطقی است و اما در جای دیگر با این حال که حلقه ی به قول خودتان شبه کلونی و محصور، وقتی فرخیانی را خروجی خود قرار می دهند شما با انگ های مختلف تصمیمشان را نشان ترس و یاس تلقی میکنید و آنها را به افسردگی و انسداد سیاسی متهم میکنید و فرخیانی را صدای سوت پایان بازی اصوگرایان و خروجی انحصارخطاب کرده اید و اصلا جریانی را که بر گزینه فرخیانی به اجماع رسید را جریان ندانسته اید!  که این خود تناقض محض است یا باید تابع نظر جمع و جریان بود یا نباید مدعی خرد و عقل جمعی می بود که خود شما به آن اذعان کرده اید!

و از آن طرف عده زیادی از اصولگرایان جمله روشنفکر همانند شما بر همین عقیده بوده  و هستند و نظر مساعد بلکه مخالف به برخی تصمیات و رویکرد های حلقه انحصار طلب می بود با این تفاوت که نه الان بلکه از چهار سال قبل تر و  به دلایل اتخاذ تصمیمات خاص و خودرایی شان و…که در واقع این مهم نقطه عطف و اشتراک و دلیلی است پر واضح در بین حامیان روشنفکر و حتی مخالفانش… ! می توان گفت  یکی از علل انشقاق،نارضایتی و حتی ایجاد تعدد کاندیدا از دل اصولگرایان همین موضوع می باشد.

و حال سئوال این است که چطور می شود شما هم منتقد تصمیمات پدر خود می شوید ؟ هم منتقد تصمیمات شورای اصولگرایی می شوید؟ و هم منتقد خروجی جریان اصولگرایی می شوید؟ حتی شما به کسی که خودش به عنوان منتقد و معترض نسبت به برخی از تصمیمات همان حلقه ای که اشاره شد قد علم کرد! و توانست آراء نزدیک به ۴۰ هزار نفر را با وجود آن همه نا ملایمات حلقه دوستان شورا، با خود همراه کند انتقاد میکنید؟ شاید با مطرح ساختن و دامن زدن چنین گزاره ها و انتقادات، به دنبال تشدید اختلاف بین اصولگرایان باشید .

خود شما هم در جایی دیگر روشنفکر را خوش شانش ، خوش اقبال و فاقد برنامه و هدف دانسته اید و ایشان را به تن ندادن و تبری جستن به تصمیم و عقل جمعی حلقه ای که خود شما هم آن را قبول ندارید و منتقدشان هستید،متهم کرده اید!! که در واقع این روی صحبت شما توهین به شعور و تشخیص نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کسانی است که اولا پای صندوق های رای این نظام آمدند و در ثانی بی احترامی به همین تعداد افرادی هست که نام روشنفکر را در برگه رای خود نوشتند! هرگز اینطور نیست چرا که قطعا هر کسی پای در این کارو زار سیاسی می نهد حتما تجاربی دارد و یا کمبودی احساس کرده است و حتما اهداف و چشم اندازی هم برای هرچه بهتر شدن ترسیم کرده و برنامه هایی مد نظر دارد اما شاید متفاوت با دیگران!! عده ای در این میان کارنامه ای دارند که یقینا در معرض و محضر دید مردم است که در واقع خود مردم باید برگه های امتحان آنها را تصحیح کنند و عده ای هم دارای برنامه اند که در وقت خود ارایه داده و می دهند. در سطری دیگر موضوعی را به زبان آورده اید نگفتنش به صلاح بود،چطور می شود مردم می باید ۱۶ سال و یا چه بسا بیشتر در هر شرایط به پدر شما هدایت خواه و یا حسینی و… یا دیگر کاندیدای اصولگرا بیاندیشند،رای دهند،پشتیبانی کنند و حتی شکست بخورند و اما بعد ککی نگزد و خیالی نباشد!! آن وقت شما با بی توجهی و بی اعتنایی می گویید که برایتان خنده دار است فکر کردن یا حمایت کردن از فلان کاندید اصولگرا !!

دست آخر به نظر می آید که این عده محدود و تصمیم گیر که پدر بزرگوارتان  در بین حضرات هم جایگاه ویژه ای دارد  اگر گزینه ی به قول خودشان فرخیانی است   پس باید به نظر جمع احترام گذاشت و تابع بود و اگر دوباره و یا چند باره قصدی هست که تا دقیقه ۹۰ صبر توشه کند و یا با اکراه و اجبار عده ای اقلیت راه ها را به جو غوره ختم کنند بحثی دگر است! که هم در واقع نوعی تخفیف در حق فرخیانی خواهد بود!!  و یقینا اقدام به چنین تصمیماتی باعث ظهور رقبا درون گروهی شده و می شود که شما هم اشاره داشته اید ولی به صلاح می باشد که به دنبال آسیب شناسی و علت یابی ظهور افراد متعدد از گروه اصولگرایی می بود هر چند هم وقت تنگ شده است اما می توان حتی با یک حساب سر انگشتی با توجه به فاکتور ها و شرایط  کاندیداهای دور اخیر و آرا ماخوذه آنها و همچنیین با کوتاه آمدن برخی از افراد حلقه دوستان ازمواضع منفعت طلبی وانحصار طلبی خود و پذیرفتن و شایسته دانستن دیگر گزینه های کاندیدا و توجه به عقبه آنها در دور گذشته می توان راهی جست در جهت پیروزی همه اصوگرایان با یک کاندید واحد. چرا که قطعا تعدد افراد در این زمان به صلاح اصولگرایان نخواهد بود و بدون شک شکست را رقم خواهند زد و باید گفت که شکست هر یک از کاندیدای اصولگرا بیش و پیش از آنکه متوجه شخص کاندیدا باشد متوجه عقبه و حامیان آن شخص خواهد بود و قریب به یقین اگر این روند را اصلاح نکنند و تجدید نظر نکنند راهی که حلقه دوستان پیش رو گرفته اند ره به جایی نبرد.

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی              این ره که تو می روی به ترکستان است

ابراهیم شجاعی پور