جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گچساران به ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان گچساران، با حضور معاونت نظارت و پایش محیط زیست استان و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.
در این جلسه کارشناس شبکه بهداشت و درمان، جایگاه های پسماند شهرستان در جاده سرابننیز نزدیکی سدچمشیر را فاقد استانداردهای بهداشتی دانست.
مرادی کارشناس محیط زیستی شبکه بهداشت و درمان گفت: آنالیز زباله باید در هر ۴ فصل صورت بگیرد، وزن زباله باید مشخص شود. تفکیک زباله باید صورت بگیرد. ۱۰۰۰ کیلو زباله باید آنالیز شود درحالی که یک کیلو زباله هم آنالیز نشده است.
دیانتی نسب معاونت نظارت و پایش محیط زیست استان در این زمینه گفت: جایگاه پسماند زباله باید محصور باشد و حیوانات اهلی و وحشی نباید به آن دسترسی داشته باشند. همینطور این محل باید حفاظت شده باشد. زه کشی شده باشد و نفوذناپذیر باشد، و جایی نباشد که از آنجا انتقال بیماری صورت بگیرد.
دیانتی نسب در این باره گفت: شهردار مجری طرح است، همینطور طرف قرارداد با مشاور طرح است و برای باید این فرد را احضار کند و از ایشان پاسخ لازم را برای پژوهش و کار مطالعاتی بخواهد.
در این جلسه کارشناسان شرکت نفت، شبکه بهداشت و درمان، منابع آب و محیط زیست اتفاق نظر بر این داشتند که مشاور طرح کار را بصورت کارشناسی و تخصصی انجام نداده است.
ضمن اینکه عدم حضور این مشاور در جلسات و عدم جواب دهی به کارگروه یکی از معضلات و مشکلات پیش رو عنوان شد.
خوانپایه فرماندار شهرستان گچساران درباره عدم حضور مشاور طرح بیان داشت: بخش مطالعاتی هر کاری اهمیت زیادی برای ادامه کار دارد، در حالی که خیلی مواقع مطالعه اولیه جدی گرفته نمی شود.
خوانپایه در ادامه گفت: باید مشاور قابل اعتمادی بر سر کار حضور داشته باشد، باید این فرد دارای رتبه و رزومه قوی باشد و حداقل چند کار در سطح استان های دیگر انجام داده باشد.
خوانپایه با اشاره به اینکه وضعیت محل پسماند شهری در نزدیکی سدچمشیر مشمئزکننده است گفت: باید نظارت بیشتری بر روی محل پسماند صورت گیرد و طرح مدیریت پسماند در این منطقه به درستی اجرا شود.
لازم به ذکر است در حالی که در سال گذشته، در جلسه برج ۶ سال ۹۷ نیز به مشکل محل پسماند شهری اشاره شد ولی تاکنون نسبت به حفاظت از زباله ها و رعایت مسائل بهداشتی سهل انگاری شده است و کار اجرایی از طرف شهرداری صورت نگرفته است و در واقع در این محل، زباله ها فقط بصورت تلنبار روی هم جمع می شوند.
از طرفی مشاور طرح پسماند که فردی غیربومی است و در طی این چند سال فقط یک بار در جلسات حضور یافته است و حق مشاوره خود را از شهرداری دریافت می کند چطور از طرف شهرداری(مجری طرح) و محیط زیست (ناظر) احضار نشده است!
همینطور از آنچه که از گفته های این جلسه برآمد؛ این فرد مشاور، در مشخص کردن محل پسماند هیچ پیش زمینه و مطالعه درستی نداشته است و یکی از دلایل این امر نیز غیربومی بودن او است که آشنایی با مناطق شهرستان ندارد و از طرفی این فرد به دلیل غیربومی بودن در دسترس نیست و در جلسات حاضر نمی شود. اینها همه محل سوال است که چرا چنین افرادی به عنوان مشاور انتخاب شده اند و در انجام کار محوله سهل انگاری کرده اند!/kebna