ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلوبه و بویراحمد دستاوردهای بودجه ای استان را تشریح کرد . و از افزایش سهم  ۲/۵ درصدی بودجه ای این استان ، خبر داد .

به گزارش فریاد جنوب، ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلوبه و بویراحمد در نشست با خبر نگاران با اعلام این خبر گفت  : در شرايطي كه اعتبارات ملي و ملي استاني شده كهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲۸۰ ميليارد ريال بوده و فقط ۰/۵ درصد از اعتبارات ملي و ملي استاني شده كشور را شامل مي گرديد، اين عدد در بودجه۹۸ به ۶۲۱۰ ميليارد ريال بالغ گرديده و سهم استان را به ۲/۵  درصد افزايش داده است.  به عبارتي در شرايطي اعتبارات ملي و ملي  استاني شده  با رشد ۳۸۵ درصدي مواجه گرديده كه در فاصله سال هاي  ۹۸-۱۳۹۲ اعتبارات  طرح هاي ملي  در سطح كشور در سطح ۲۵۰ هزار ميليارد ريال ثابت باقي مانده است.

حسن نوروزی افزود : مجموع اعتبارات ملي و استاني كهگيلويه و بويراحمد در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۵۳۰ ميليارد ريال بوده كه با ۲۸۲ درصد رشد در سال ۱۳۹۸ به ۱۳۵۰۰ ميليارد ريال بالغ گرديده است. اين در شرايطي است كه در فاصله اين سال ها رشد اعتبارات عمراني در سطح كشور معادل ۷ درصد بوده و از ۵۲۵ هزار ميليارد ريال در سال۱۳۹۲ به ۵۶۰ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۸ رسيده است.

وی گفت : در شرايطي كه سياست بودجه اي دولت و مجلس به حداقل رساندن تعريف پروژه هاي جديد در بودجه است؛ اما با عنايت دولت و مجلس شوراي اسلامي طرح هاي زير در سال جديد در قانون بودجه تعريف شده اند:

این مسئول ادامه داد :  احداث بيمارستان پاتاوه (۵۰ ميليارد ريال اعتبار در سال ۱۳۹۸)- احداث بيمارستان سي سخت ( ۵۰ ميليارد ريال)- زيست كره دنا (۴۰ ميليارد ريال)

– ايجاد تأسيسات  فاضلاب براي شهرهاي لنده و باشت

 احداث محور لنده-تشان(۷۰ميليارد ريال)

– ساماندهي بلادشاپور(۱۰۰ميليارد ريال)

– احداث موزه دفاع مقدس استان(۵۰ميليارد ريال)

 احداث سد آبريز(۵۰ ميليارد ريال)

 آبرساني اراضي كشاورزي پشه كان و نازمكان ها (۷۰ ميليارد ريال)

 احداث موزه نفت ( ۴۰ ميليارد ريال)

– آبرساني به شهرهاي ديشموك و چاروسا ( ۷۰ ميليارد ريال)

 باند اضطراي امداد و نجات دهدشت ( ۱۵ ميليارد ريال)

 پرديس سينمايي دوگنبدان (۲۰ ميليارد ريال)

را از دیگر دستاوردهای بودجه ای اعلام کرد و افزود: پس از بررسي هاي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي ، طرح هاي ملي در محدوده استان با افزايش اعتبارات قابل توجهي(به شرح زير) مواجه شده اند:

– آبرساني به ليكك (۱۰۰ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– آبرساني به شهرهاي دهدشت، سوق، لنده، چرام، ديشموك و  چاروسا (۷۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– آبرساني به اراضي دهدشت غربي (۷۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه اصلي  باباميدان- ياسوج- سميرم ( ۱۶۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 سد تنگ سرخ بشار(۹۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه اصلي ياسوج – شيراز (۸۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه  اصلي باغچه سادات – سرفارياب (۵۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه  اصلي ياسوج- سي سخت (۵۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه آهن ياسوج- اقليد ( ۱۵۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– ساماندهي رودخانه باشت ( ۳۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– تأسيسات فاضلاب ياسوج ( ۵۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– راه اصلي ياسوج- اقليد ( ۷۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه  اصلي بابا ميدان گچساران- بهبهان ( ۷۰ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– تأسيسات فاضلاب دوگنبدان و باشت (۳۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– راه اصلي گچساران گناوه (۱۲۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 راه اصلي چرام _ باباكلان ( ۱۲۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– مجتمع دانشگاهي گچساران( ۲۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

– بيمارستان جايگزين شهيد رجائي گچساران( ۴۰ ميليارد ريال افزايش اعتبار)

 

نوروزی همچنین گفت: سهم استان از مجموع اعتبارات عمراني استاني و ملي( منهاي رديف هاي متمركز) طي سال هاي ۱۳۹۲ لغايت ۱۳۹۸ ( دوره ۶ ساله) همواره افزايش يافته است.

وی گفت : مطابق بندهاي ابتدايي اين گزارش؛ همه مناطق استان با افزايش اعتبار قابل توجه مواجه شد و داراي طرح هاي عمراني تأثير گذار ملي هستند.

ریس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلوبه  و بویراحمددر پایان افزود : نگاه ويژه دولت به استان( به عنوان استان كمتر توسعه يافته) ، تلاش مديريت اجرايي استان و به ويژه نقش نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي در افزايش اعتبارات عمراني استان بسيار تأثير گذار بوده است.

​