ارسالی مخاطب

پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوبfaryadejonoob.ir

ناله را هرچند می خواهم ک پنهان برکشم…
سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن…
این روزهابازار داغ انتخابات عده ای از مردم رو سرگرم کرده است…
ولی براستی سید باقر موسوی که بوده و چه ها کرده که هنوزم هم بویراحمد یک صدا فریاد عزتخواهی از به سوی سید اصلاحات سر می دهند؟؟
سید باقر چه ها کرده با قلب های این مردم رنجور و زجر کشیده که حتی نامش التیام بخش دردهای عمیق و دستهای پینه بسته و کمر خمیده مردمان این دیار است؟؟؟
راستی سید جان هنوز هم عکسها و پوسترهای ۲۰ سال پیشت بر دیوارهای کاهگلی زینتی برای همگان است…
بارها دیده ایم که جوانان و نوجوانانی که سید را حتی برای یک بار از نزدیک ندیده اند از عشق سید اصلاحات سخن ها می گویند…
آری تو معامله گری…
معامله گری ات با خدا بوده و هست…
تو عزت و سربلندی مردم بویراحمد و دنا را با هیچ عوض نکرده و نمیکنی…
نماینده ای که پس از سالها خدمت حتی به اندازه کارمندی ساده مال اندوزی نکرده…
حداقل من از نزدیک دیده ام و لمس کردام…
چقدر نیروی انسانی دست پاک و جهادی تحویل این جامعه داده ای…
نیروهای خستگی ناپذیر و دست پاک…
نمونه بارزش فرماندار اصلاحات که هنوزم با فقر و محرومیت این استان در جدال است
خوشا بحالت!!

خوشا به سعادتت که دعای خیر اهالی بویراحمد ودنا بدرقه راهت بوده و هست…!!
ای کاش باقرها زاییده شود !!!

ای کاش بویراحمد ودنا روزی سرشار از باقرها شود و از این بن بست و محرومیت برای همیشه برون رود

با تقدیم احترام
حمید رشیدی
۱۲ بهمن ماه ۹۸