پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09171417055       حمایت از کالای ایرانی      
r_search r_search

دلونشته ی یک امدادگر ؛اگه به من بگویند بدترین خاطرات زندگیت چیست ؟بابغض میگویم سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج | فریاد جنوب | فریادجنوب

کد خبر: 11331
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۹۷ - ۱۷:۵۹

پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوب faryadejonoob.ir یک سال گذشت ،اکنون کوه های دنا همیشه پوشیده ازبرف بود اما امروز که چنین اتفاقی افتاد بیشترترشده برف.من به عنوان مستندسازجمعیت هلال احمر .درطول سالیان خدمت اتفاقات ناگوارزیادی رابه چشم دیده وبالنزدوربین خود به ثبت رساندم .همیشه خیال میکردم این تصاویری که بالنزدوربین خود به ثبت رساندم بدترین […]

دلونشته ی یک امدادگر ؛اگه به من بگویند بدترین خاطرات زندگیت چیست ؟بابغض میگویم سقوط هواپیمای مسافربری تهران یاسوج

پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوب faryadejonoob.ir

یک سال گذشت ،اکنون کوه های دنا همیشه پوشیده ازبرف بود اما امروز که چنین اتفاقی افتاد بیشترترشده برف.من به عنوان مستندسازجمعیت هلال احمر .درطول سالیان خدمت اتفاقات ناگوارزیادی رابه چشم دیده وبالنزدوربین خود به ثبت رساندم .همیشه خیال میکردم این تصاویری که بالنزدوربین خود به ثبت رساندم بدترین لحظات عمرخودم میباشد تااینکه آن روزبرفی سردزمستان اتفاق ناگواربرروی دنای همیشه مهربان آن اتفاق ناگواررخ داد.وآن تصاوری رادرآن حادثه ازنزدیک ملاحظه وآنهارابه ثبت رساندم .که ثبت هرتصویری ازآن کوهی ازاندوه وغم رابه همراه خودبه روح تصاویرثبت شده منتقل می کردوآن دنای مهربان دیگر بویی ازمهربانی برای مردم ایران زمین نداشت وباشنیدن نام دنا پیش‌ ازآنکه به استقامت وبزرگی دنا رابه مایادآوری کند حادثه تلخ سقوط عزیزانمان را دراین منطقه ازایران باستان به مامنتقل میکند گرچه ثبت این تصاویردلخراش اندوهناک .ولی برای آیندگان واینکه دنا درآن روز بامردم خود نامهربانی کرد نیاز بود

مرتضی مبشری

نویسنده: mousavi
نظرات بینندگان