دوئل نماینده دولت ونمایندگان مردم برای کرسی فرهنگ ارشاد استان  / لابی تاجگردون، پیرسبزی را به یک قدمی فرهنگ استان رساند
دوئل نماینده دولت ونمایندگان مردم برای کرسی فرهنگ ارشاد استان  / لابی تاجگردون، پیرسبزی را به یک قدمی فرهنگ استان رساند

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین فریاد جنوب است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید. بعد از عدم توفیق، سید ضیا رضا توفیقی در تصدی ریاست اداره فرهنگ ارشاد استان کهگیلویه و […]