به گزارش فریاد جنوب ازکهگیلویه رئیس آب وفاضلاب شهری لنده در جمع مدیران این شهرستان در خصوص آخرین وضعیت پروژه های آب وفاضلاب شهری لنده گفت: ساخت مخزن هزار مترمکعبی شهرک فجر به پایان رسید و اجرای عملیات خط انتقال آن مانده است.

 

وی افزود: پیمانکار در فاز اول خط انتقال بیش از ۲۰۰متر را اجرایی کرده است و در فاز دوم نیز بیش از ۲کیلومتر خط انتقال داریم که پروژه در دو فاز به مناقصه رفته است ولی استقبالی صورت نگرفته است.

 

دانشمند تصریح کرد: برای اجرای عملیات خط انتقال از مخزن شماره یک به شماره دو منتظر برگزاری مناقصه جدید هستیم که امیدواریم هرچه سریعتر این مناقصه برگزارشود.

 

وی تاکیدکرد: یکی از مهمترین چالش های آبرسانی به مناطق بالا دست شهرک فجر در چند سال گذشته با اجرای تغییرات در سیستم خط انتقال و اجرای برخی تغییرات در خود مخزن شماره یک مشکل شهروندان پس از سال ها رفع شده است و هم اکنون به صورت ۲۴ساعته از نعمت آب آشامیدنی بهره مند هستند.

 

رئیس آبفای شهری لنده تصریح کرد: با بنیاد علوی نیز رایزنی هایی برای توسعه خطوط انتقال آب و بهبود وضعیت موجود توسعه زیرساخت آب مذاکراتی داشتیم که امیدواریم در این راستا نیز بنیاد بتواند ما را حمایت ویژه کند./خبرلنده