رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه بویراحمد گفت: شش شهرستان استان در ردیف مناطق کمتر برخوردار از اشتغال قرار دارند.

به گزارش فریاد جنوب ، حسن نوروزی در نشست شورای اشتغال استان افزود: مناطقی که میانگین بیکاری آنها از میانگین کشوری بالاتر است جزو مناطق غیر برخوردار از اشتغال محسوب می‌شوند که دولت مشوقهایی برای اشتغال در این مناطق تعریف کرده است.

وی بیانداشت: واحدهای تولیدی که در این مناطق راه‌اندازی شوند از معافیتهای مالیاتی برخوردار می‌شوند.

نوروزی افزود: بر اساس قابلیت‌های اشتغالزایی برای ۴۵۵ روستا در استان، برنامه توسعه اشتغال طراحی شده و تسهیلات اشتغال روستایی به آنها پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: در راستای اشتغال جوانان، بانک مرکزی، ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد از منابع درآمدی خود را تخصیص می دهد.

نوروزی با بیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود برای ایجاد واحدهای تولیدی فعال و اشتغال جوانان، استفاده کرد، گفت: در راستای بهبود اشتغال، وظایف کارگروه جدید اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری تجهیز منابع درآمدی استان، توسعه صادرات، الگوی کشت مناسب، خرید محصولات کشاورزی، بهبود معیشت خانواده‌ها، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و حمایت از فعالیتهای اولویت دار است.

وی تنوع بخشی به اقتصاد روستاها، پوشش بیمه محصولات، توسعه صنایع دستی و تکمیل واحدهای کشاورزی را از دیگر وظایف شورای اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

نوروزی افزود: با توجه به مزیت‌های استان به ویژه در روستاها باید اقدامات توسعه بانک‌ها و بخش خصوصی با اولویت توسعه استان، سرمایه گذاری در استارتاپ‌ها، همسو کردن سرمایه‌گذار و جذب سرمایه‌گذاری در این کارگروه انجام شود.