«چه بسا اشخاصی که از بس خوبیشان را گفتند و مدح ایشان نمودند، فریب خوردند [و فاسد شدند] و چه بسا افرادی که چون از عیب ایشان چشم‌پوشی شد، مغرور شدند» امام سجاد(ع)

با نگاهی به رسالت ائمه اطهار(ع) و با بهره گیری از آیات شریفه قرآن کریم و همچنین صحبتهای مقام معظم رهبری متوجه میشویم که در اُهم خصیصه های انقلابی بودن و انقلابی ماندن و تفکر انقلابی ، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض ، پایبندی به اصل اصول انقلاب در جهت اصلاح کاستی ها ، ساده زیستی و اجتناب از اشرافیگری و تکبر جایگاه ویژه ای دارند که همه این موارد جز با صداقت و تعهد به امور محوله و اعتماد مردم میسر نخواهد شد .

حال اصولگرایانی که در حساسیت ترین موقعیت های نظام جایگاه های انقلابی را اِشغال کرده و لال شدند و در کنار انتخاب های سرنوشت ساز ، منفعت طلبی را پیشه کردند شایسته انزوا در کنج بیغوله هایی هستند تا مسیر پرتلاطم و ناهموار توسعه و انقلابیگری از وجود قدوم آنها نفسی تازه کند ، چه بسا احیای روحیه ی انقلابی جز در فرصت میدان داری به جوانان میسر نخواهد شد که صدالبته بازسازی اینچنین جریان ها در استان بویژه در کهگیلویه بزرگ کلید خواهد خورد و با معرفی شاخص هایی متناسب با روحیه ی جهادی در چهره هایی پویا و انقلابی به اذهان عمومی معرفی خواهد شد .

کوتاهی نامداران و اعضای جبهه ی اصولگرایی در جذب جوانان برای بکارگیری از آنها در امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی موجب شده تا هر کدام آستین کسانی را بگیرند که هیچ سنخیتی با اهداف و رسالت این جریان ندارند و جوهر قلمشان از بی توجهی آنها خشک شود و آنان نیز اشرافی گری را سُمبل انتخاب برتر در انتخابات و شکوفایی توسعه قرار دهند که نمونه بارز این انحراف و کج روی و عدم پایبندی به اصل اصولگرایی و مبارزه با اشرافی گری در دور گذشته جلوه ویژه ای داشت. چه بسا در انتخابات مجلس دهم با انتخابی شورایی در قالب شورای حکمیت ، آقای ابید منتخب این چنین مجالس بودند حال آنکه با نادیده گرفتن خرد جمعی ، جناب آقای دانشی به رسانه ها معرفی و به جریان تحمیل گشتند که به مرور با حمایت از شخص ثالث ، منتخب تیمی این جریان نیز کنار کشیده و ناتوانی خود و جریان را در تصاحب آراء مردمی و جلب رضایت افکار عمومی محرز کرده اند .

علی ای حال دلالان سیاسی کهگیلویه و منتخبشان موظف و مکلف به پاسخگویی این همه کاستی های دور جاری و وعده های بر زمین مانده کاندیدای مورد حمایتشان خواهند بود ، لیکن آن شخص ثالث نیز هیچگونه پایبندی ای به خرد جمعی جریان اصولگرایی نداشته و برای جلب نظر جریان مخالف نیز تلاش هایی را داشته است که البته این رفتار دوگانه و عدم شفافیت جناب نماینده با جوانان و جریان مذکور بی ارتباط با بی کس خواندن خود در پایگاه اصولگرایان نیست .

تفکر سنتی و به انزوا کشاندن جوانان این جریان بواسطه بهره برداریهای تیمی در چند دهه ی اخیر دلمردگی درون جریانی فرهیختگان و آتیه سازان را به همراه داشت و با تدابیر منفعت طلبی همان تیم چند نفره انزوای اصولگرایان به افکار فرهیختگان کهگیلویه بزرگ رسما اِلقاء گردید .

از طرفی دیگر جریان انحصار طلب اصلاح طلب نیز با دوقطبی و پیش بینی چند قطبی شدن در انتخابات و دیگر مباحث سیاسی پیش رو ، ولع خود را برای تصاحب آراء با شعارهایی که چند دهه توسط بزرگان کلان این جبهه برای مردم خروجی آنها عیان گشته ، به رخ جبهه مقابل می کشانند .

حضور پررنگ این روزهای سردمداران جبهه اصلاحات کهگیلویه در فضای رسانه ای و میدانی با انتشار بیانیه ها و مقالات نیز نمکی است که هر چهارسال یکبار بر زخم دل مردمان زاگرس نشین پاشیده خواهد شد که خروجی آن میشود توهین به سادات معظم ، که البته در دیگر مقاله ای مفصل به چند دهه فعالیت سیاسی و خروجی شخصیتهای برجسته جریان اصلاحات کهگیلویه پرداخته خواهد شد .

لیکن با توجه به نکات مذکور مجموعه ی فرهیختگان ندای جوان (ندای جوان) بنا نهاده تا در کنار شور با دلواپسان حقیقی و پیشکسوتان حزب الهی در احزاب مختلف با چاشنی عدم جبهه بندی های سیاسی به همراه تلفیقی از مرام های مختلف جوانان ، در تمامی شهرستانهای چهارگانه کهگيلويه ، این چنین سناریوهای انحصارطلبی را بر هم زده و اصولِ اصلاح را با فرهنگ صحیح انتخاب پیاده نماید .

امید داریم تا با بازگشت به اهداف و آرمانهای حضرت روح الله(ره) بتوانیم آنگونه که شایسته مردم منطقه است در مبارزه با اشرافیگری و بواسطه تبین شاخص های انتخاب اصلح در تقابل با انحصارطلبان و سودجویان در جهت فرهنگ صحیح انتخاب گامی برداشته شود .

“سید محسن موسویان‌معظم”