به گزارش فریاد جنوب از کهگیلویه، چهار هزار و ۵۸۲ داوطلب در کنکور سراسری دهدشت شرکت دارند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۱۵ نفر متقاضی شرکت در رشته علوم تجربی،در رشته ریاضی ۲۱۹ داوطلب، انسانی یکهزار و ۲۰۴ داوطلب، هنر ۲۵۳ و زبان خارجه نیز ۳۹۲ نفر متقاضی شرکت در این مارتن هستند.