به گزارش فریاد جنوب کوهنورد یاسوجی بار دیگر موفق به ثبت رکود در این رشته ورزشی شد.

باشگاه کوهنوردی و یخ نوردی k2 پیشتاز در صعود های سرعتی و زمستانه
زریر حسین زاده شش بار متوالی در یک ماهه اخیر بصورت یک روزه به قله پازن پیر (سخت ترین قله دنا) صعود کرده است که آمادگی وی بیشتر به دو های استقامت و نیمه ماراتن برمیگردد‌.

این کوه نورد در تاریخ ۱۴تیرماه در مدت زمان ۱۳ساعت و ۵۲ دقیقه توانست از مسیر راهداری کاکان و بازگشت به مسیر کاکان قله را فتح کند.

گفتنی است وی قصد دارد این رکورد را۱۲ بار تا اوایل مهرماه امسال تکرار کند رکوردی که توسط هیچ شخص دیگری ثبت نشده است.

انتهای خبر