پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر 09171417055       حمایت از کالای ایرانی      
r_search r_search

سالی که نکوست ازبهارش پیداست   | فریاد جنوب | فریادجنوب

کد خبر: 14073
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۹۸ - ۰۵:۰۶

یادداشت -محمد فرزامی فریاد جنوب -مطلب ارسالی ، دراواسط اردیبهشت یادرواقع اغازبهشت درپایتخت مثلا طبیعت ایران”یاسوج”خبری برروی خروجی تمامی سایت های معتبرونامعتبراستانی اعم ازچپ وراست ومیانه ودودوزه بازوسبزوزردونارنجی وبنفش قرارگرفت مبنی براینکه مدیرکل جدیدفرهنگ وارشاداسلامی واردیاسوج شدوبه دیداراستانداررفت، اماکمترازچندساعت مدیرکل جدیدعنوان نمودندکه بعلت نبودزیرساخت های استاندارددرحوزه فرهنگ مدیرکلی رانپذیرفتم ،حالابه این موضوع که دران  نشست […]

سالی که نکوست ازبهارش پیداست   

یادداشت -محمد فرزامی

فریاد جنوب -مطلب ارسالی ، دراواسط اردیبهشت یادرواقع اغازبهشت درپایتخت مثلا طبیعت ایران”یاسوج”خبری برروی خروجی تمامی سایت های معتبرونامعتبراستانی اعم ازچپ وراست ومیانه ودودوزه بازوسبزوزردونارنجی وبنفش قرارگرفت مبنی براینکه مدیرکل جدیدفرهنگ وارشاداسلامی واردیاسوج شدوبه دیداراستانداررفت،

اماکمترازچندساعت مدیرکل جدیدعنوان نمودندکه بعلت نبودزیرساخت های استاندارددرحوزه فرهنگ مدیرکلی رانپذیرفتم ،حالابه این موضوع که دران  نشست کوتاه چه گذشت وطرفین چه گفتندوچه شنیدندکاری نداشته ومحوراین نوشتارنیست بلکه انچه مهم وبایدواکاوی وبدان پرداخت این مطلب است که مگردراستان شدیدامحروم کهگیلویه وبویراحمدچه شرایطی حاکم است که فردی فوراوبه اندک زمانی متوجه می شودکه استانداردهای لازم وجودنداردامامسولین استان ومتولیان این حوزه ازگل وبلبل وشرشرابشاران وکاکل سپید دناوخومی وساورزحرف می زنند،

متولیان امربایددرمقابل افکارعمومی جواب بدهندکه دراین چندسال ریاستشان براین ولایت واین سامان چندپروزه ملی راتعریف نموده وخدای ناکرده به اتمام رسانده اند.

لازم است جواب بدهندکه بعدازگذشت ربع قرن وضعیت مجتمع فرهنگی نیمه کاره یاسوج به کجارسیده؟

چشنواره شعرزاگرس چرادچارسقط جنین شده؟

متولیان فرهنگ ویاهمان هایی که درشورای فرهنگ عمومی بدنبال تغییرنام استان بودندبایدجواب بدهندکه چراساختمانی که متعلق به هنرمندان واصحاب قلم است رابازورتصاحب کرده وتابلوی اداره کل رابرسردران نصب نموده اندوهزاران سوال دیگرولی به وقتش.

خاتمه کلام

مارابه خیرشماامیدی نیست

لطف فرموده………………..

نویسنده: مینو آریانفر
نظرات بینندگان