فریاد جنوب؛ روز گذشته جلسه اصلاح طلبان استان برای انتخابات درونی جهت انتخاب ارکان شورای سیاستگذاری انجام شد و اعضا مشخص شدند اما بعد از این جلسه در گوشه و کنار برخی سعی کرده اند تا خروجی جریان اصلاح طلبی در بویراحمد و دنا را مشخص کرده و به نوعی به جامعه و بدنه اجتماعی اصلاحات تحمیل کنند،براساس اطلاع از منابع مطلع این اخبار از اساس کذب بوده و هنوز گزینه نهایی مشخص نشده است.

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب از چندی پیش سایتی بدون مجوز که ماهیت آن از ابتدا معلوم و از پشتوانه ای طایفه گرا برخوردار بوده شروع به شایعه پراکنی های سریالی کرده است تا به هدف خود که همان عدم ایجاد اتحاد میان اصلاح طلبان بویراحمد و دنا و نداشتن یک کاندیدای واحد در این جبهه و یا تعدد کاندیداها به نفع ولی نعمتان خود برسد.

بر اساس این گزرش روز گذشته بعد از انتشار خبر نشست اصلاح طلبان استان توسط فریاد جنوب این سایت مغرض در اقدامی مبتدیانه با کپی خبر و اضافه کردن بندی مبنی بر انتخاب شخصی به عنوان خروجی اصلاح طلبان بویراحمد و دنا دم خروس خود را بیش از پیش نمایان ساخت.و در ادامه نیز متاسفانه برخی سایت های محلی از این سایت کپی برداری و اقدام به منتشر کردن این شایعه بی اساس کردند.

این شایعه مضحک در حالی در فضای رسانه ای پخش شد که جلسه دیروز فقط برای تعیین هیأت رئیسه استانی برگزار شد و هنوز جلسات شهرستان ها منعقد نگردیده و در مورد هیچ کاندیدایی تبادل نظر و بررسی نشده است.

لذا انتظار می رود رسانه های استانی با دقت بیشتری منبع اخبار خود را انتخاب نمایند و در دام رسانه های معلوم الحال این چنینی نیفتند.و همچنین مردم نیز اخبار را از رسانه های معتبر دنبال کنند.

شورای اصلاح طلبان استان نیز با پی بردن به اهداف شوم این شایعه پراکنان و با اتحادی مثال زدنی در پی حضوری قدرتمندانه و یک پارچه در هر سه حوزه انتخابیه استان بوده و کوچکترین تاثیری از این نوع شایعات در انتخاب های خود نمیپذیرند.