به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ؛نشست صمیمی اهالی روستای پراشکفت یاسوج با موضوع هم فکری وتجزیه تحلیل انتخابات و ورودیکی از نخبگان این روستا در انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار ودراین خصوص به بحث و گفتگو وتبادل نظر پرداختند ، از صحبت های اهالی این روستاامید به آینده شنیده می شد وتعدادی نیز به نقاط ضعف وقوت افراد پیشنهادی پرداختند و نهایتا این جلسه یک خروجی داشت وآن هم کسی نبود جز فعال سیاسی ،فرهنگی خوشنام استان دکتر سید محمد رضا شریعتی
سید محمد رضا شریعتی پس از انتخاب نهایی اعضای شرکت کننده در این نشست صمیمی از اعتماد وهمراهی تک تک اعضای شرکت کننده در این نشسن هم اندیشی افزود ؛یکی از ویژگی های مهم مردم روستای پراشکفت نجابت ،حجب وحیای آنهاست وهمین نجابت مردم دیارم باعث شده تا کنون گلایه ای به بی توجهی نمایندگان ومسئولین استانی نسبت به وضعیت موجود نداشته باشند .
وی افزود؛ مردم پراشکفت ،مردمی خیرخواه هستند وزادگاهمان خداخواسته زیبایی از این جلوه هاست ومنم ازجنس همین مردمم ،درد را خوب می فهیم ،خوب می دانیم وچه زیبا برای درد همدیگر احترام قائلیم.
شریعتی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود؛همه ی شما می توانید از صفای دل شهادت دهید این حقیر در دامن پاک ونان حلال خانواده ای بزرگ شده ام و امروز به فضل خداوند، صاحب معرفتی هستم که جنس نگاه مردم را خوب می فهمم .
این فعال سیاسی بیان کرد؛مردم پراشکفت در تمام برهه های زمان ازگذشته تا کنون به کسانی که به کمکشان نیاز داشتند،درحدتوان لبیک گفتند وچه زیباامام حسین (ع)فرمودند؛هرگاه کسی به تو نیازمند است وتوبرای او دل می سوزانی ، این بالاترین نعمتی است که خدا به هرکس نمی دهد واهالی باصفای روستای پراشکفت ، این حرفها را خوب فهمیدند ، چرا که در برابر مشکلات مردم دل سوزاندند.
سید محمدرضا شریعتی در خصوص عدم رسیدگی نمایندگان و مسئولان استانی به مشکلات ومعضلات روستای روستای پراشکفت گفت ؛قدیمی های پراشکفت می دانند که طلوع خورشید خداوند را دیرتر از دیگران دیده اندوغروب آن را هم زودتر از دیگران دیده اند،وهمه ی ماهمواره مرغ دیگران را غاز و مرغان شکاری رابیمار پنداشته ایم و ما داشته های خود را ندیده انگاشتیم ولی همه ی ما به یک مهم اعتقاد داریم ، ” اگر ما کمیم ولی باهمیم”
براساس همین گزارش دکتر سید محمدرضا شریعتی در ادامه صحبت های خود افزود ؛افتخار می کنم که سال های سال عنوان یک فرهنگی در بدنه ی آموزش و پرورش استان انجام وظیفه نمودم ، باورها و داشته هایم اقتضا می کرد که معلم و دیگران را در منظومه کوچک سیاست خودتحقیق و تفحص نکنم ،بسیار کسانی بودند که به لحاظ گرایش سیاسی مخالف بودند ولی با نگاه خداوندی با آنها نگاه کردم والان که به گذشته ی خود فکر می کنم راضی وخشنودم و اگر بخواهم یک کارنامه‌ای برای خود تعریف کنم چیزی بهتر و بالاتر از کارنامه انسانی نیست،مگر می شود برای یک فضیلت جنگید ولی برای به دست آوردن آن در صف آخر ایستاد.
این فعال سیاسی جهت تایید صحبت های خود افزود ؛زمانی که کلاس دوم ابتدایی بودم ،پدرم به اتفاق تعدادی از فامیل جهت امرار معاش خانواده در شیراز مشغول کارگری بودند و در حین کار از ساختمان سه طبقه سقوط ودست و دنده هایش می شکند ،درهنگام بازگشت به روستا ،من از شوق پدر و اینکه بعد از ماه ها علاوه بر زیارت پدرو اهالی روستا، میتوانم صاحب دفتر شوم ،بافاصله ای ازروستا به استقبال پدر رفتم ولی چیزی در ذهن کودکیم نقش تاکنون بسته است آن هم دیدن دست گچ گرفته پدر بود که با کمک اهالی روستا به خانه آوردندو آن سال خبری از دفتر وکاغذ نبود و برای نوشتن از کاغذ سیگار هما برای مشق و تکالیف درسی خود استفاده کردم، این خاطره را گفتم که من درد را میفهمم، چون خود از جنس دردم و اغلب مردم استان از جنس پدرم هستند، پیشانی های گره خورده مردم دیارم یک نشان دارد و آن هم نشان از درد و رنجی است که بنا به دلایلی بر صورت‌های چروکیده مردمان مان نقش بسته است
شریعتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود؛ همه ما نیک می دانیم که چند ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و سیاسیون، نخبگان و کسانی که به نوعی دلسوز توسعه و پیشرفت عمران آبادانی شهرستان بویراحمد و دنا هستند فرد یا افرادی را جهت این مهم پیشنهاد می‌دهند وشمامردم بااصالت وبافرهنگ دیارم پر اشکفت و جمع کثیری از نخبگان شهرستان بویراحمد و دنا به این حقیر مراجعه و پیشنهاد دادند که در انتخابات سال ۹۸ ورود پیدا کنم و امیدوارم بتوانیم با همراهی، همکاری و همدلی تک تک شما عزیزان و مردم فهیم وبااصالت شهرستان های بویراحمد ودنا ،نتیجه انتخابات را در اسفند ماه ۹۸ آنگونه که شایسته هست رقم بزنیم.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از صحبت های خود به بررسی و فلسفه چپ و راست نمودن اره اشاره کرد وگفت ؛ اره را به این خاطر چپ و راست می کنند که چوب را سریع وتند بُبرد،چرا که ذات وفلسفه ی اره بریدن هست ، چنانچه اره چپ و راست نباشد یا قادر به بریدن نیست یا اگر می بردخیلی کند و آهسته می بُرد، در جریان های سیاسی چپ وراست ،همانند اره عمل می کنند،اما با یک تفاوت کلی که این دو جریان فقط نان مردم را می برند،شرافت ونجابت خییلی از انسانهایی که صورت خودرا با سیلی سرخ نگه داشته ،بریده اند
بنا به همین گزارش تعدادی از فعالین سیاسی پراشکفت ازجمله دکتر مسعود خوبانی عضوشورای شهریاسوج ،محمدکریم رامیان از فرهنگیان خوشنام واصلاح طلب شهرستان بویراحمد،محسن شریعتی از مدیران خوشنام آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد به ایرادسخن پرداختند وحمایت قاطعانه خود را از کاندیداتوری دکتر سید محمدرضا شریعتی اعلام نمودند