طرح دعوی چهره شاخص اصولگرایان گچساران ازدو اصلاح طلب
طرح دعوی چهره شاخص اصولگرایان گچساران ازدو اصلاح طلب

دو اصلاح طلب مطرح گچساران با شکایت یک عضو موثر نشست وحدت به مراجع قضایی فراخوانده شده اند. پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوبfaryadejonoob.ir  میلاد کرمی و اردشیر(میلاد) محمدی صبح امروز با حضور در مراجع قضایی تفهیم اتهام شدند. میلاد محمدی رییس دوره ای شورای اصلاحات گچساران و عضو شورای هماهنگی اصلاحات استان می باشد. میلاد کرمی […]

دو اصلاح طلب مطرح گچساران با شکایت یک عضو موثر نشست وحدت به مراجع قضایی فراخوانده شده اند.

پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوبfaryadejonoob.ir 
میلاد کرمی و اردشیر(میلاد) محمدی صبح امروز با حضور در مراجع قضایی تفهیم اتهام شدند.
میلاد محمدی رییس دوره ای شورای اصلاحات گچساران و عضو شورای هماهنگی اصلاحات استان می باشد.
میلاد کرمی نیز مدیرمسئول و سردبیر امید ملت و مدیر فرهنگی امید ملت زاگرس می باشد.