موکب طریق الکربلای شهرستان گچساران مثل شبهای گذشته میزبان راهیان زیارت سالارشهیدان بود.
حضوریکپارچه ی شهروندان اعزامی گچسارانی درغروب چهارشنبه،از خُردوکَلان جِلوه ی عشق به اباعبدالله الحسین رابه رُخِ بدرقه کنندگان کشیدونَوای عاشوراییِ حاج مازیارقشقایی،حَرَمِ حبیب رادراَشکِ بدرقه کنندگان تَجّلی داد.

پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوبfaryadejonoob.ir

ازکوچکترین زایرگچسارانی تاپیرترین فردکاروان همه یک پیام مهم برای مُخِلانِ آرامش فضای کنونی عراق راداشت وآن پیام به دشمنان داخلی وخارجی جزسه کلام نیست؛وحدت،عزم،حرکت.آری رهرُوانِ حسینی،همگام بازائرانِ حسینی سراسردنیای اسلام پیش بسوی مرزعراق وبه قُربَتِ زیارت ثارالله واصحابش،لبیک گویان باکلام الله ودعای خِیرمردم گچساران بدرقه شدندتاغروب چهارشنبه ی حسینی،مُحَرَمی ترازهمیشه،دست به دامان شبی شَوَدکه میزبانی زائرانِ ایرانی وخارجی دیگری رابه انتظارنشسته است.
موکب طریق الکربلابامدیریت بی نظیرحاج آقارمضانی وگروه جوانان وبانوان دلسوزوساعی وشهروندانی که خادمی زائرانِ امام حسین ع برایشان کمتراززیارت نیست،تکه ای ازبهشت است.بهشتی که از کم سالترین کودکان تاسالخوردگانی که دلهایشان هوای بوی سیب کرده است تاحَرَمِ حبیب راباپای پیاده طلب کنند،زیباترین جلوه راگرفته است.