09171417055پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر              
r_search r_search

فتنه استخدام ها؟! | فریاد جنوب | فریادجنوب

کد خبر: 20059
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۹۸ - ۱۸:۰۶

برخی مسئولانی که عامل بکارگیری تبعیض آمیز بستگان خود در بدنه دستگاههای مختلف و سبب نوعی بحران اجتماعی بوده اند،اینک با جهت دهی تجمعات غیر قانونی و توسل به مقامات مذهبی و سیاسی، قصد امنیتی خواندن آن را در شورای تامین با هدف رهایی از این مهلکه دارند و بعلاوه بحث آزمون اختصاصی بین پذیرفته […]

فتنه استخدام ها؟!

برخی مسئولانی که عامل بکارگیری تبعیض آمیز بستگان خود در بدنه دستگاههای مختلف و سبب نوعی بحران اجتماعی بوده اند،اینک با جهت دهی تجمعات غیر قانونی و توسل به مقامات مذهبی و سیاسی، قصد امنیتی خواندن آن را در شورای تامین با هدف رهایی از این مهلکه دارند و بعلاوه بحث آزمون اختصاصی بین پذیرفته شدگان را به جای آزمون عمومی دنبال می کنند که فقط تغییر صورت موضوع جهت فریب افکار عمومی است.

مطلبی را که می خوانید از سری مطالب ارسالی مخاطبان  به این پایگاه خبری است که شما مخاطبین  می توانید با ارسال پیام آن را نقد یا تائید نمایید.

زریر حجتی-  بوی نامطبوع فتنه در کهگیلویه و بویراحمد به مشام می رسد.

چهره و قامت پیدا و پنهان فتنه به شبکه های جاسوسی، عناصر نفوذی و صرفاً سیاسی با تابلوی خاص مربوط نمی شود که فهم آن برای توده ها سخت و سنگین باشد.

 

فتنه گاهی در همجواری ما، در روستا، محله، خیابان و شهر در قالب موضوعات ایلی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و سیاسی توسط اشخاصی بظاهر موجه که باورش را هم نداریم، طراحی و هدایت می شود.

فتنه ها، شبیه سازی می شوند و زمان، مکان، ملیت و مذهب نمی شناسد!

غالباً کلیت فتنه های  سیاسی یا اجتماعی کلان چنین نشان داده که طراحان آن سعی می کنند هر سوژه ای ولو غیر قانونی را حق قانونی جلوه داده و با چنین خمیر مایه ای به ساماندهی تجمعات اعتراضی و تخریب اموال عمومی تا کشته سازی علیه نظام روی آورده و آن را سنجاق نمایند تا علاوه بر تهیه خوراک برای رسانه های معاند و مخدوش جلوه دادن امنیت کشور به امیال و منافع شخصی و سیاسی خود دست یابند، همچنانکه فتنه ۸۸، فتنه لردگان،فتنه عراق و دیگر فتنه ها در درون و برون کشور به همین سادگی و با چنین سرنخ هایی عملیاتی شده است.

 

مردم شیعه خیز کهگیلویه و بویراحمد همواره وفادار به نظام بوده و هستند اما چنین بنظر می رسد بستر فتنه تجمعات اعتراضی نیروهای فاقد ضابطه استخدامی در کهگیلویه و بویراحمد ندانسته و ناخواسته با چنین عقبه ای از نقش برخی سیاسیون طراحی شده که ناخواسته به تحقق راهبردهای نانوشته تجمعات امنیت ستیز دشمنان نظام منتهی می شود، هرچند ممکن است تصور برخی مسئولان ذینفع صرفاً حل مشکل معدودی نیروی وابسته فامیلی خود در وادی عاطفه و تصور غلط ترجیح بر دیگران باشد که  مصلحت نظام و مردم را فرع بر منافع  شخصی خود تلقی میکنند ولی بی شک امر به چنین تجمعاتی،امرِ آمرِ قانونی محسوب می شود و باید پاسخگوی عواقب آن باشند.

از این رو باید دستگاههای ناظر و مقامات قضایی بدانند و بشناسند که عقبه این تجمعات فتنه انگیز چیست و کیست؟!

 

فتنه ها در عقبه، اهداف و انگیزه ها وجوه مشابهی دارند و شایسته است مسئولان ذیربط به این وجوه مشترک، توجه کافی و وافی داشته باشند.

 

برخورد با استخدام های غیر قانونی و ناعادلانه بعنوان حق مسلم جوانان در معرضِ تبعیض و مطالبه ای عمومی از نظام حاکمیتی بود که شایسته است همانطور که استاندار محترم وعده فرمود، به پاسداشت قانون و اعتماد مردم عملی شود.

متاسفانه بجز سازمان بازرسی و دستگاه قضایی که شاید با شناسایی افراد و عقبه های خاطی آنان پرونده کیفری تشکیل داده باشند، سایر دستگاههای دولتی که ملزم به برخورد قانونی طی مهلت یکماهه شده بودند، عملاً گام موثری جهت لغو رابطه استخدامی در هر شمایلی و اراده برگزاری آزمون عمومی از میان همه جوانان تحصیلکرده  متقاضی نداشته و حتی در کمال ناباوری شنیده می شود که با انحراف در اصل قضیه قصد دارند این آزمون را بین همان افراد نورچشمی یکار گرفته شده برگزار کرده و راه را بر بقیه ببندند.

از جانب دیگر این قبیل مدیران هنجار شکن به شکل های محسوس و نامحسوس مترصد اطاله زمان و وقت کشی با شانتاژ بُعد امنیتی آن هستند تا این بار نیز عیار صداقت خود را نمایان نمایند!

 

وای به حال این مردم با چنین مسئولان مدعی  امانتداری!

دم خروس پیدا شده و مدیرانی سیاست باز با تحریک و اغوای عده ای جنجال به پا  کرده و در اندک زمانی به انسجام در تجمع روی نهاده که شاید به بهانه دستمالی، قیصریه ای را به آتش بکشانند!

شواهد و قرائن حکایت از آن دارد این بار برخی مدیران محترم که با سوء استفاده از جایگاه میز  خدمت! در مرئی و منظر مردم، عامل و بانی چپانیدن بستگان خود در بدنه دستگاهها بوده با هدایت تعدادی از معترضین و شانتاژ بُعد امنیتی در قالب تجمعاتی که قرار است هر چند روز یکبار جلوی استانداری چهره گشاید به عذر بدتر از گناه ” ناامنی” متوسل  گردیده تا شاید و شاید به این کار شاق خود در شورای تامین مشروعیت ببخشند!

صد البته اگر از منسوبین مقامات دخیل در میان نیروهای سفارشی بکار گرفته باشد که ماست مالی آن  پیشاپیش معلوم است.

 

جوانان مورد تبعیض!

بدانید و آگاه باشید مسئولان ذینفع، نقشه ها کشیده اند تا همت و حَمیت دستگاههای بازرسی و قضایی را که دفاع از حقوق مسلم افراد مورد تبعیض می باشد به نام امنیتی که خود آن را به کرات نقض کرده، نقض نمایند و به ریش همه بخندند!

وه چه وقاحت دارد این رفتار و نقاب دروغگویی که برخی در آن تبحر خاصی یافته و شعور مردم نجیبی را که از آنان آبرویی به عاریت گرفته به سُخره کشیده اند!

 

 

در دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی قریب به ۲۸۰ نفر نیروی مازاد به سیستم دانشگاه تزریق شده است در حالیکه وفق قانون، بکارگیری نیرو می بایست به شکل رقابتی و آزمونی باشد که مدت هاست

 

سازمان بازرسی الزام به لغو آن یکی و اجرای این  یکی کرده است اما متاسفانه از آنجائیکه در کلیت بحث بکارگیری ها، خود مسئولان در سطوح مختلف مدیریتی ذی سهم در این قانون شکنی بوده  در صدد تغییر صورت موضوع و پارتی بازی به صورت “برگزاری آزمون بین همان افراد جذب شده به جای آزمون عمومی” شده تا به زعم خود به این رفتارهای غیر قانونی در شورای تامین وجهه قانونی دهند که ضرب المثل گل بود به سبزه آراسته شد، تحقق عینی می یابد!

 

اقشار مختلف، مراقب تجمعات غیر قانونی  بستگان این گروه مدیران جلوی استانداری باشند که نوعی صحنه سازی است با صحنه گردانی این قبیل سیاست بازان که نیاز جدی به سرپوشی دارند بر تخلفات خود…!

مشت شان باز شده و این تجمعات سازمان یافته پروژه ای است از جنس تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا…!

 

برخی سیاسیون و مدیرانِ مدیون پست و مقام علاوه بر شانتاژ امنیتی موضوع و ادعای حساس نشدن فضای  انتخابات پیش رو که با رفتار خیانت بار خود در بکار گیری حامیان و منسوبین خویش آنرا آلوده کرده اند، در آخرین تلاش در دانشگاه علوم پزشکی بدنبال ارتباط گیری با شخصیت های مذهبی و سیاسی اند تا سرانجام با حربه امنیتی به این گنداب فساد اداری خویشاوند سالاری پایان دهند!

 

مقامات دخیل که اسامی آنها محفوظ است، واقف باشند که هر گونه همراهی با قانون ستیزان تحت هر عنوانی بمثابه تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و مظلومی است که در انتظار اجرای انصاف و عدالتند و هر گونه مماشات و توجیه گری موید ذینفع بودن و مردم ستیزی آنان تلقی می شود.

 

 

نویسنده: مینو آریانفر
نظرات بینندگان
 1. ملک حسینی گفت:

  کم …..بخه اقای حجتی

 2. مرادي گفت:

  چرت نگو

 3. ناشناس گفت:

  به نظرمن اونی که بااعمال نفوذحق دیگرجوانان تحصیل کرده راپایمال میکند خائن بوده وباید اشد مجازات برایش درنظرگرفته شود من که دوتا جوانم تحصیل کرده وبیکارند کی باید جوابشون بده

 4. میرزا گفت:

  ایگوم ایخیت شکایت کدخدا نه تی خان بکنیت؟؟؟!!! آخ وبختم.
  برادر عزیز این گرگ سالهاست که با گله آشناست.
  علی برکت الله

 5. ناشناس گفت:

  همه تخلف ها از ریس برنامه بودجه شروع میشود با با استخدام فامیلی و رابطه بازی